Lokal samverkan för trygga elnät

Lokal samverkan för trygga elnät

Vinterns kraftiga blåsväder har skapat problem för kunder som drabbats av strömavbrott då mängder av skog har blåst ner över elledningar.

Elnätsbolagen har arbetat febrilt för att röja och koppla om så att kunderna kan få tillbaka strömmen så snart som möjligt.

I Nybro Energis elnät blev vissa kunder i området kring Nickebo, Alsterbro och Bäckebo drabbade av strömavbrott under natten vid en storm i januari. Verksamheten lyckades åtgärda samtliga avbrott inom det egna elnätet inom några timmar så samtliga kunder återfick strömförsörjningen tidigt på morgonen.

Värre drabbade var kunderna på landsbygden i Nybro kommun där E-on äger elnätet. Driftbolaget ONE Nordic hanterar skötsel och underhåll på uppdrag av E-on. De kontaktade snart Nybro Energi, som har erkänt bra personal, och frågade om möjligheten att få hjälp då behovet av utbildad personal var stort.

– Det är praxis inom branschen att vi hjälps åt vid större samhällsstörningar. Vi kunde låna ut 4 personer som hjälpte till att åtgärda strömavbrotten i området kring Örsjö säger Magnus Jonsson, elnätschef hos Nybro Energi.

Tack vare den lokala samverkan har samtliga kunder fått strömförsörjningen tillbaka på kortare tid än det skulle tagit annars.

– Det är roligt att kunna hjälpas åt, alla som arbetar med detta är mån om att kunderna ska få tillbaka strömmen så snart som möjligt säger Magnus Jonsson.