Så funkar fjärrvärme

Fjärrvärme är en viktig komponent i många städers energisystem, och dess effektivitet och miljövänlighet gör det till ett attraktivt val för uppvärmning av byggnader.

Med fjärrvärme får du:

  • Ett bra uppvärmningsalternativ med låg miljöpåverkan
  • Ett smidigt och bekvämt alternativ med hög leveranssäkerhet
  • Jämn och obegränsad tillgång till värme och varmvatten i ditt hus
  • Kostnader som ofta är lägre än andra uppvärmningsformer

Vad är fjärrvärme?

Fjärrvärme är ett sätt att värma upp många hus och byggnader (till och med en hel stad) med hjälp av en central värmekälla. Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. Ungefär hälften av all uppvärmning kommer från fjärrvärme.

Värmekälla

Varje fjärrvärmesystem har en anläggning som producerar värme genom förbränning. Vilket bränsle som används är olika, men ofta är det en hållbar lösning. Vi på Nybro Energi har ett större kraftvärmeverk som ligger i Nybro utmed väg 31, och när det blir riktigt kallt har vi ett antal kompletteringspannor som vi startar upp vid behov. På vårt kraftvärmeverk utvinner vi energi från lokala restprodukter. Det betyder att dina sopor och avfall från industrier i sydöstra Småland återvinns och blir till värme i stadens hus.

Värmeledningar

Fjärrvärmen transporteras från värmekällan till alla anslutna byggnader via ett nätverk av isolerade rör nere i marken. Dessa rör leder hetvattnet genom staden. Vattnet är vanligtvis mycket varmt, runt 90 grader Celsius, för att säkerställa effektiv värmeöverföring över långa avstånd. Nätverket är utformat för att minimera värmeförluster under transporten, vilket är avgörande för hur effektivt det totala systemet är. Våra ledningar finns i stora delar av Nybro tätort samt i Orrefors och Alsterbro, och vi erbjuder fjärrvärme till både flerfamiljsbostäder, villor och lokaler.

Fjärrvärmecentral i ditt hem

När det heta vattnet i fjärrvärmeledningarna når en byggnad, passerar vattnet genom en fjärrvärmecentral. I varje fjärrvärmecentral finns två värmeväxlare, en som växlar vattnet mot fastighetens värmesystem och en som växlar det till varmvatten. Värmesystemet kan inkludera element, golvvärme och ventilation beroende på hur ditt värmesystem är uppbyggt. När vattnet i ledningarna har växlats och då blivit svalare leds det tillbaka till produktionsanläggningarna.

En fjärrvärmecentral tar inte mycket plats (som ett badrumsskåp, ungefär) och kräver förhållandevis lite underhåll.

I fjärrvärmecentralen finns en fjärrvärmemätare, här mäts temperaturer och vattenflöde på den fjärrvärme som passerat, med hjälp av detta räknas den energi ut som fastigheten använt. Alla fjärrvärmemätare är digitala vilket innebär att mätvärden hämtas automatiskt, du behöver inte läsa av mätaren manuellt som det var förr.

Tekniska bestämmelser

Leveransgränsen är gränsen mellan leverantörens anläggning och kundens anläggning och är direkt efter servisventilerna. Ledningar efter servisventilerna ägs av dig som kund. Ventilerna, som utgör leveransgräns, sitter vanligtvis placerade under en plåtlåda på utsidan av väggen eller direkt innanför väggen. Fjärrvärmeväxlaren ansvarar du som fastighetsägare för.

Kan jag välja fjärrvärmeleverantör?

I många städer och kommuner är möjligheten att välja fjärrvärmeleverantör begränsad till endast en aktör. Detta beror främst på det sätt som fjärrvärmesystemet är uppbyggda. Fjärrvärme kräver en omfattande och kostsam infrastruktur, inklusive värmeproduktionsanläggningar och ett nätverk av isolerade rör som transporterar hetvatten eller ånga till anslutna byggnader. Att bygga och underhålla denna infrastruktur är en stor investering.

Vi på Nybro Energi har utvecklat den befintliga infrastrukturen för fjärrvärme i Nybro under flera år, och vi har har anpassat den för att möta lokala behov och förhållanden i vår stad. För närvarande är vi den enda fjärrvärmeleverantören i Nybro kommun.

Fördelar med fjärrvärme

Fjärrvärme erbjuder flera fördelar jämfört med andra uppvärmningsmetoder. De största fördelarna kan vara att det är bekvämt och bekymmersfritt! Det är ofta billigare än andra uppvärmningsformer och mer energieffektivt, minskar utsläppen av växthusgaser genom användning av förnybara energikällor och avfall, och ger en pålitlig och konstant värmeförsörjning med hög leveranssäkerhet. Dessutom sparar det utrymme och underhållskostnader.