Sponsring och marknadsföring

Som energibolag ser vi sponsring som ett kraftfullt verktyg för att stödja och främja föreningslivet på lokal nivå i vår kommun. Genom att återinvestera pengar i samhället där vi verkar kan vi bidra till att skapa en starkare gemenskap och en mer levande kultur av deltagande och engagemang.

Vår sponsringsstrategi fokuserar främst på att stödja föreningar och organisationer som verkar inom områden som idrott, kultur, utbildning och social välfärd. Genom att samarbeta med dessa aktörer kan vi bidra till att skapa meningsfulla och inkluderande aktiviteter och evenemang som berikar livet för invånarna i vår kommun.

Vi tror på att bygga långsiktiga och meningsfulla relationer med våra sponsrade partners, och strävar efter att vara mer än bara en ekonomisk bidragsgivare. Genom att vara närvarande och engagerade i det lokala föreningslivet kan vi arbeta tillsammans för att identifiera och adressera de behov och utmaningar som finns i vår gemenskap.

Vi är stolta över att kunna stödja projekt och initiativ som bidrar till att främja hälsa och välbefinnande, främja kulturell mångfald, och skapa möjligheter för människor i alla åldrar att utvecklas och växa. Genom att investera i föreningslivet på lokal nivå kan vi också bidra till att bygga en starkare och mer hållbar samhällsstruktur som gynnar alla invånare.

Vi sponsrar inte:

  • Politiska eller religiösa organisationer, inte heller aktiviteter som kan uppfattas som oetiska eller skada vår miljö
  • Föreningar, grupper eller företag vars värden förknippas med diskriminering