Om webbplatsen

Detta är Nybro Energis officiella webbplats. Webbplatsen är byggd på plattformen WordPress och valideras riktigt enligt W3C (The World Wide Web Consortium), CSS nivå 3 + SVG samt HTML5.

Tillgänglighetsredogörelse

Det är Nybro Energi som står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. På denna sidan beskriver vi hur nybroenergi.se uppfyller lagen om tillgänglighet enligt webbdirektivet.

webbdirektivet (DIGG)

Begär tillgänglig information

Om du behöver information från nybroenergi.se i något annat format till exempel tillgänglig PDF, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss. Vi gör då en bedömning om vi kan möta din förfrågan.

E-post: kundtjanst@nybroenergi.se

Telefon: 0481-451 76

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Nuvarande version av webbplatsen är utvecklad under 2020-2021 med tillgänglighet i fokus.

  • Vi har anpassat kontrasterna mellan olika färger och nyanser.
  • Textstorlek, radavstånd och radlängd är anpassad så att texten enkelt ska gå att läsa på skärmen.
  • Navigeringen är anpassad så att det går att navigera webbplatsen enbart via tangentbordet.
  • Webbplatsen är responsiv vilket gör att den går att använda oavsett enhet eller skärmstorlek.
  • Innehållet på webbsidor valideras innan publicering för att säkerställa rubrikstruktur.

Hur vi testat webbplatsen

Tester har utförts av vår egna webbutvecklare under utvecklingsarbetet av webbplatsen. Vi har även använt oss av digitala valideringsverktyg för att testa tillgängligheten.

Innehåll som inte är tillgängligt

Tyvärr finns det funktioner och innehåll på vår webbplats som vi medvetna om inte är fullt tillgängligt.

PDF-dokument – På denna webbplats publiceras dokument i PDF-format. Tyvärr är inte alla dokument tillgängliga. Vår ambition är att tillgängliggöra samtliga dokument.

Google Kartor – Vi använder oss av Googles karttjänst för att visa kartor på webbplatsen. Dessa är tyvärr inte fullt tillgängliga. För att underlätta publicerar vi alltid kartpunktens adress i anslutning till kartan.

Framför dina åsikter

Om du hittar något som du vill förbättra på webbplatsen och som inte uppfyller kraven enligt direktivet är du välkommen att kontakta oss.

E-post: webmaster@nybro.se

Telefon: 0481-452 04

Du kan anmäla vår hantering

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du anmäla det till DIGG.

Gör en anmälan om bristande tillgänglighet på DIGGs webbplats

Nuvarande redogörelsen uppdaterades den 2021-02-05

Integritetspolicy

Dataskyddsförordningen GDPR. Dina Personuppgifter är viktiga för oss!

Vi värnar om en säker hantering av uppgifter om våra kunder (Person­uppgifter). Det handlar om att skydda den personliga integriteten och ha en hög datasäkerhet. Därför vill vi informera dig om hur vi jobbar mot GDPR.

Vilka uppgifter behandlas?

För att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtal och leverera de olika ”nyttigheter” som kunden vill använda, måste vi hantera personuppgifter om dig som är eller vill bli kund. Det kan vara namn, personnummer, adress, lägenhetsnummer, mätarnummer, anläggnings id, förbrukningsstatistik, telefonnummer, e-postadress m.m. Dessa lagras hos oss på olika datamedia och överlämnas i vissa fall till andra aktörer som samverkar med oss för att du slutligen ska kunna nyttja de tjänster som du har från oss och för att vi ska kunna hantera den ekonomiska delen av vår affärsrelation.

För att kunna ta emot, registrera och sedan behandla personuppgifter, så måste det föreligga en rättslig grund för behandlingen. Den kan antingen bestå av att det finns reglerat i författning vilka uppgifter som måste behandlas, eller vara baserat på det avtal som ligger till grund för vår relation. I vissa fall är det ett samtycke från den registrerade. Enkelt uttryckt kan vi sammanfatta det till att de uppgifter som behövs för att uppfylla avtalet måste registreras och behandlas och de uppgifter som vi behöver för att kunna utveckla vår service, de behöver vi ett samtycke till för att behandla.

Var kommer uppgifterna från?

Vanligtvis kommer uppgifterna direkt från dig och insamlas i samband med att du anmäler dig som kund eller ingår avtal med oss och utgör en förutsättning för att kunna ingå avtal.

Det förekommer också att uppgifterna kommer från andra källor, som elinstalla­törer, fastighetsägare, hyresvärdar eller Skatteverket.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som vi har registrerade om dig. Om det skulle visa sig att dina uppgifter är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få dem rättade. Om uppgifterna är inaktuella, då t.ex. kundförhållandet upphört, kan du begära att få dem raderade. Vi kan dock inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler. Det kan också finnas andra legitima skäl till varför uppgifter måste sparas, till exempel då det finns obetalda skulder.

En sådan begäran från den registrerade ska vara skriftlig och innehålla uppgift om full­ständigt namn och personnummer, samt vara egenhändigt undertecknad.

Begäran om registerutdrag, information eller rättning skickas till:

Nybro Energi AB 38280 NYBRO

Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Har du frågor?

Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter eller vill klaga på oss är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss, vilket du gör enklast genom vår kundtjänst på telefon 0481-451 76 eller e-post kundtjanst@nybroenergi.se

Personuppgiftsansvarig

Nybro Elnät AB, 38280 Nybro med organisationsnummer 556058-4897

Dataskyddsombud

Vårt dataskyddsombud kan du kontakta på mail; dataskyddsombud@nybro.se eller telefon; 0481-452 30

Mer information finns på www.nybro.se/GDPR

Motsvarande information kan du få på annat sätt genom att kontakta vår kundtjänst 0481-451 76

Om cookies

Denna webbplats tillhör Nybro Energi och använder sig av så kallade cookies. En cookie är en liten textfil som skickas från vår server till din webbläsare.

Cookien kan inte identifiera dig personligen, endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket på vår webbplats. De allra flesta webbplatser behöver cookies för att fungera säkert och korrekt, därför kan du exempelvis inte logga in på ditt användarkonto om du inte har cookies aktiverat i din webbläsare.

Det finns två sorters cookies, den ena typen kallas sessioncookies och den andra kallas permanenta cookies. En sessioncookie skickas mellan din dator och vår server för att webbsidorna ska fungera korrekt under ditt besök. En sessioncookie lagras inte på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. En permanent cookie lagras i din dator och gör till exempel så att en webbplats kan känna igen din dators IP-adress nästa gång du besöker den.