Produktion

Alla som vill kan producera egen el med hjälp av små anläggningar för egen förbrukning. I Nybro kommun ser vi att intresset för solceller ökar stadigt. Just nu har vi många anslutningar och arbetar med att ta alla i den turordning vartefter färdiganmälan inkommer.

Alla som vill kan producera egen el

Intresset för att installera solceller på privata fastigheter har ökat kraftigt den senaste tiden. Vi på Nybro Energi är positiva till utvecklingen och köper gärna den el du producerar. Att vi köper din egenproducerade solel förutsätter att du har ett elhandelsavtal med Nybro Energi. Samtidigt är vi behjälpliga med att mäta hur mycket el din fastighet producerar och hur mycket el som den förbrukar. Detta sker genom vår elnätsverksamhet om du bor i Nybro Energis elnätsområde.

Har du batteri eller funderar på att skaffa?

Att äga batterier har blivit populärt! Idag kan både företag och privatpersoner skaffa batterier, exempelvis solcellskunder. Du som har batterier kan sedan sälja din kapacitet för att hjälpa till att balansera elnätet. Vi är godkända som kompatibelt bolag till CheckWatt. Det innebär att du kan använda oss som elhandelsleverantör när du ställer ut ditt batteri till frekvensmarknaden. Genom CheckWatt får du sen ut din ersättning.

Nytt solkoncept för företag som vill satsa på långsiktig solenergiförsörjning

Konceptet går ut på att vi monterar, äger och underhåller solcellsanläggningen på din fastighet och där du sedan köper elen i ett långsiktigt elhandelsavtal och kan använda elen i din produktion.

Genom denna lösning kan ditt företag bidra till omställningen till mer förnybar energi och därigenom begränsa klimatförändringen. En annan fördel utöver miljöaspekten är att du som företagare slipper betala energiskatt och nätavgift för den el som används från solcellsproduktionen som monteras på din fastighet.

Denna modell är vanligt förekommande internationellt och är på frammarsch även i Sverige.

Hur går det till i praktiken?

Vi börjar med ett platsbesök vid din fastighet där vi går igenom förutsättningarna för att montera en solcellsanläggning. Efter detta tar vi fram ett förslag och en offert. När offerten är godkänd gör vi en beställning av anläggningen och bokar in tid för montering och driftsättning. Vår tanke med detta upplägg är att du som företagare kan fokusera på er verksamhet och vi tar ansvar för hela processen runt solcellsanläggningen.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!

Information om momsbefrielse

Om du säljer el, och andra varor och tjänster, för högst 30 000 kronor per år under två år, behöver du inte registrera dig för moms och ska inte ta ut moms på din försäljning. Med en solcellsanläggning på ett villatak som i första hand används för elproduktion för egen förbrukning, kommer du troligen inte att sälja så mycket överskottsel att du måste registrera dig för moms.

Om försäljningen överstiger 30 000 kronor per år är du dock skyldig att registrera dig för att betala mervärdesskatt på 25 % på den sålda elen. Den här skyldigheten bedöms separat även om verksamheten inte utgör en näringsverksamhet. Mer information hos Skatteverket.

Ersättning för energiproducenter, priserna avser 2023/2024

Mikroproduktion max 43,5 kW

Fast avgift för mätning och avräkning: 0 kr/ år
Energiersättning 5,0 öre/kWh (ingen moms)

Småskalig produktion – 1 500kW

Anslutning 0,4 kV – 10 kW
Fast avgift för mätning och avräkning: 1 500 kr/år
Energiersättning 5,0 öre/kWh

Anläggningar över 1 500 kW

Fast avgift för mätning och avräkning: 22 000 kr/ år
Energiersättning 5,0 öre/kWh