Kommande

Pågående VA-arbete Kristvallabrunn

Renovering av vattenledning mellan Nybro och Kristvallabrunn.
Uppdaterad 2024-05-20

Arbetet påbörjas vecka 48 2023 och beräknas vara färdigt vecka 39 2024.
Under arbetets gång kan det bli kortare störningar i dricksvattenleveransen till Kristvallabrunn i samband med omkopplingsarbete m.m.

Efter en avstängning kan man ibland uppleva att vattnet är missfärgat,

detta avhjälps i de flesta fall genom att spola en stund i kranen.

Undvik vittvätt tills missfärgningen är borta.

Driftinformation lämnas här på Nybro Energi AB´s hemsida samt via sms-utskick till boende på berörda fastigheter. Vi vill därför uppmana till att ansluta sig till sms-tjänsten via vår hemsida, eller nedanstående länk:

https://nybroenergi.se/om-oss/kontakt/fa-ett-sms-nar-vi-har-driftstorningar/

Vi hoppas att vårt arbete inte ska vålla några större besvär.

För mer information vänligen kontakta Nybro Energi kundtjänst, tel: 0481-45176

Verksamhet: Vatten/Avlopp

Område: Kristvallabrunn

Feltyp: Planerat avbrott

Status: Arbete pågår