Hållbara lösningar

Vatten och avlopp utgör kritiska beståndsdelar i vår vardag och i samhället som helhet. Vatten är en livsnödvändig resurs, och en tillförlitlig tillgång till rent vatten är avgörande för människors hälsa och välbefinnande.

Vattenförsörjningssystemet möjliggör tillgång till dricksvatten i våra hem och samhällen. Vattenverk spelar en central roll i att säkerställa att det vatten vi använder, både i hushållen och i industrier, håller en hög hygienisk standard. 

Avloppssystemen arbetar för att säkert transportera och behandla avloppsvatten från hushåll och industrier. Genom att avlägsna föroreningar och rena avloppsvattnet bidrar avloppsreningsverk till att skydda vattendrag och i förlängningen all miljö.

Sammanfattningsvis är vatten och avlopp grundläggande delar i vår infrastruktur och har en direkt påverkan på människors hälsa och miljön. Genom att prioritera hållbara metoder och teknologier kan vi säkerställa en pålitlig och miljövänlig vatten- och avloppsförsörjning för dagens och framtidens generationer.

De vattentjänster som vi på Nybro Energi erbjuder är:

  • Vatten (dricksvatten)
  • Spillvatten (hushållsavlopp)
  • Dagvatten (tak- och dräneringsvatten). 
  • Dagvatten gata

I Nybro kommun finns sex vattenverk som förser samtliga kunder med dricksvatten. Vårt största vattenverk är Gårdsryd som förser hela Nybro stad samt Kristvallabrunn med dricksvatten. Våra vattenverk övervakas noga och prover på vattenkvaliteten tas regelbundet.

Hårt eller mjukt vatten

Hårt och mjukt vatten har olika egenskaper och för hushållen, och för dig som kund, påverkar det framförallt hur mycket tvätt- och diskmedel du bör använda. Det är vattnets innehåll av kalcium och magnesium som avgör hårdhetsgraden. Ett hårt vatten kräver höga doser av tvättmedel och kan ge kalkavlagringar på porslinet när du diskar. Merparten av våra kunder har mjukt vatten, men det kan vara väldigt olika beroende på var man bor.  Du kan se mer information om just ditt vatten i pdf:en nedan. 

Hårdhetsgraden brukar anges i följande kategorier:

  • Mycket mjukt 0-2°dH
  • Mjukt 2-5°dH
  • Medelhårt 5-10°dH
  • Hårt 10-20°dH
  • Mycket hårt >20°dH

Få sms vid driftstörning

Så långt det är möjligt skickar vi ut sms vid planerade vattenavstängningar, vattenläckor eller andra VA-arbeten.

Om du har registrerat ditt telefonnummer på din fastighetsadress kommer du att få ett sms. Du kan enkelt själv gå in och göra ändringar i systemet. Där kan du lägga till fler adresser (till exempel för din arbetsplats) eller ta bort ditt nummer om du inte vill ha något meddelande alls. Registrera ditt telefonnummer här. 

Sms:et skickas ut så fort vi känner till driftstörningen. Under driftstörningar kan du läsa på vår hemsida för löpande information medan vi arbetar med störningen. 

Vi lägger även ut viss störningsinformation på vår Facebooksida. Följ oss gärna på Facebook för att ta del av information som kan vara bra att känna till.