Kommande

Pågående VA-arbete Silversparregatan

Renovering av vatten & spillvattenledningar utmed Silversparregatan i Orrefors.

Under arbetets gång kommer framkomligheten tidvis att vara begränsad. Likaså kan det bli kortare störningar i t.ex. dricksvattenleveransen i samband med omkopplingsarbete m.m, sådana driftstörningar kommer Kanonaden AB fortlöpande att informera om.

Vi hoppas att vårt arbete inte ska vålla några större besvär för er.

Har du frågor som rör framdriften och hur den ev. kan komma att påverkar er, är ni välkomna att kontakta Kanonaden AB. Platschef kan nås vardagar 07:00-16:00.
Vid akuta problem övriga tider kontakta Nybro Energis jourtelefon.

Kontaktuppgifter nedan.

På uppdrag av Nybro Energi

Johan Lindström – Kanonaden AB

Tel: 076 769 92 38

Mats Ämtvall -WSP
Tel: 010 722 55 72

Joakim Karlsson -Nybro Energi
Tel: 0481 451 65

Verksamhet: Vatten/Avlopp

Område: Orrefors

Feltyp: Planerat avbrott

Status: Arbete pågår