Priser

För att ansluta till fjärrvärmenätet betalar du först en anslutningsavgift från 21 500 kr, kostnad för värmeväxlare tillkommer. Därefter löper driftkostnaden som baseras på hur mycket värme du använder.

Prislista 2024

Från 2024-02-01

Fast avgift per månad: 292 kr

Förbrukningsavgift: 86,8 öre /kWh

Samtliga priser är angivna inklusive moms. Du som har ett bostadshus med upp till och med två lägenheter kategoriseras som villakund.

Förändringar i fjärrvärmetaxan 2024

Börjar gälla från och med den 1 februari 2024

Vår prissättning på fjärrvärme är kostnadsbaserad vilket innebär att priset baseras på våra kostnader för att producera och distribuera värmen. Här ingår allt från bränslekostnader, underhåll, el och andra driftkostnader till kostnad för utveckling och omställning av våra anläggningar. Vi vill samtidigt att våra taxor ska ligga under rikssnittens och därmed kunna erbjuda dig ett konkurrenskraftigt pris

Priser Villa ink. Moms (”Normalkund” 15 000 kWh)

Fast Energi Kostnad per år
2024 3500 kr/år 86,8 öre/kWh 16 520 kr/år

Avtalsvillkor fjärrvärme

Villkoren för konsumenter är framförhandlade och överenskomna med Konsumentverket.

Om du inte är nöjd

Allt om dina rättigheter som fjärrvärmekund – oberoende vägledning om fjärrvärme

Fjärrvärmelagen fungerar som en trygghet för dig som fjärrvärmekund. Lagen syftar främst till ökad öppenhet kring fjärrvärmebolagens verksamhet och prissättning.

Här är några av fördelarna med fjärrvärmelagen

 • Fjärrvärmeföretagen måste redovisa hur priset bestäms och var du kan hitta den informationen.
 • Fjärrvärmekunderna har möjlighet att säga upp sina avtal om de inte accepterar de nya villkoren.
 • Förändringar av avtalsvillkor måste aviseras 60 dagar innan de träder i kraft.
 • Fjärrvärmekunderna har rätt till förhandling och medling.

Fjärrvärmelagen på Sveriges riksdags webbplats

Fjärrvärmeavtalets innehåll

Avtalet ska bland annat innehålla:

 • Villkoren för leveransen såsom pris och hur detta pris har bestämts.
 • Den tid som avtalet gäller.
 • Vad som gäller vid förlängning av avtalet.
 • Villkor för uppsägning.
 • Vilka betalningssätt och faktureringsalternativ man har som kund.
 • Om leverantören har rätt att göra en ensidig ändring av ett avtalsvillkor samt förutsättningarna för detta (det förutsätter att ovanstående punkter inte redan har reglerats i ett skriftligt avtal mellan parterna)
 • Hur fjärrvärmeföretaget på sin webbplats, eller på annat sätt som konsumenten begär, tillhandahåller tydlig information om oberoende användarrådgivning där kunderna kan få råd om tillgängliga energieffektiviseringsåtgärder och jämförelseprofiler.

Läs mer:
Fjärrvärmeavtalets innehåll på Energimarknadsbyråns webbplats

Energi- och klimatrådgivning

Har du frågor om energi eller vill ha tips och råd om din energianvändning? Du har alltid möjligheten att ställa frågor till Nybro Kommuns oberoende energi- och klimatrådgivare.

Direkttelefon: 0481-45 168

Mail: energiradgivning@nybro.se