Välj rätt avtal

Välj mellan ett rörligt avtal eller timprisavtal

Timpris innebär att ditt elpris sätts och debiteras per timme. Du får alltså ett nytt elpris för varje timme på dygnet. Skillnaden mellan ett traditionellt månadsbaserat rörligt elavtal – som bygger på ett medelpris på elen per månad och timpris – är att du kan påverka dina elkostnader genom att anpassa elanvändningen. Börspriset visar när elen är billigare och dyrare över dygnets timmar. Priset i ditt timprisavtal baseras på Nordpools spotpris och myndighetsavgifter, balanskraftsavgifter, påslag, transaktionsavgift och elcertifikatsavgift. Här ser du aktuella timpriser. Välj område SE4 om du bor i Nybro samt att visa pris i SEK (priset presenteras som kronor i megawatt).

Ett rörligt avtal passar dig som inte har möjlighet att styra din förbrukning, alternativt dig som inte har så hög förbrukning. Priset varierar från månad till månad och är kopplat till spotpriset på den nordiska elbörsen. Elpriset baseras på vårt inköpspris i respektive elområde plus påslag, elcertifikatsavgift och fast avgift. Dessutom tillkommer gällande moms.

Skillnaden mellan förnybart eller fossilfritt

När du har valt vilken typ av elhandelsavtal du vill ha kan du nu även välja varifrån du vill att din el kommer. Hos oss på Nybro Energi kan du välja mellan förnybar eller fossilfri el. Förnybar el kommer från sol, vind, vatten och bio. Med fossilfri el får du el från sol, vind, vatten, bio och kärnkraft. Priset har historiskt sett varit lägre på den fossilfria elen.

6 tips till dig som ska välja elavtal 

Är det dags att se över elavtalet och känner dig osäker på hur du ska tänka? Här kommer några tips som kan hjälpa dig i ditt beslut! 

1. Välj elavtal utifrån avtalstid

Läs på om skillnaden mellan olika avtalstyper, såsom rörligt pris, fast pris och timprisavtal. Se över din egen elförbrukning för att välja ett avtal som passar ditt förbrukningsmönster och din budget bäst. Tänk på att ett timprisavtal exempelvis kräver att du anpassar din förbrukning till när priserna är låga. 

2. Titta på avtalstiden på elavtalet

Bestäm hur länge du vill vara bunden till ditt avtal. Kortare avtal ger flexibilitet medan längre avtal kan ge stabilitet i prissättningen. Väljer du ett rörligt avtal eller timprisavtal hos oss har du 30 dagars uppsägningstid. 

3. För den goda saken

En del energibolag är med och bidrar på olika sätt till ett bättre samhälle. Nybro Energi är självklart en av dem. Vi  återinvesterar vår vinst lokalt för att på så sätt vara med och bidra till ett friskare samhälle! 

4. Jämför priset på ditt elavtal

Det kan finnas stora variationer i priserna på elavtal hos olika bolag. En noggrann jämförelse kan hjälpa dig att hitta det mest kostnadseffektiva avtalet. Glöm inte att titta på de fasta kostnaderna som ofta är den delen som skiljer sig åt mest. Vår årsavgift är till exempel 540 kronor inklusive moms. 

5. Se över villkoren i elavtalet

Läs igenom avtalet noggrant och se efter eventuella dolda avgifter eller villkor som kan påverka din faktura.

6. Tilläggstjänster utöver elavtalet

Kan du få något mer på köpet när du tecknar elavtal? Har du exempelvis solceller kan du via ditt elavtal sälja ditt överskott till oss. Har du batterier hemma kan du även ställa ut detta till Svenska Kraftnäts stödmarknad genom oss.