Ändra din befintliga elanslutning

Om du vill byta plats på ditt mätarskåp, höja din mätarsäkring eller flytta våra elledningar hjälper vi dig gärna.

Vill du ändra din mätarsäkring?

För att ändra din mätarsäkring måste du alltid kontakta en elektriker. Din elektriker är den som informerar oss om att ett byte av mätarsäkring har skett och det är först då din elnätsavgift förändras.

Om du vill höja din mätarsäkring upp till max 25 ampere är det helt kostnadsfritt, eftersom anslutningsavgiften för detta redan är betald för alla anslutningar. Däremot ändras din löpande elnätsavgift (det vill säga kostnaden som du betalar till oss varje månad). Vill du höja din mätarsäkring över 25 ampere får du en offert på anslutningsavgiften från oss (om du inte redan har betalat för den högre mätarsäkringen sedan tidigare). Vi kan behöva förstärka elnätet innan det går att höja mätarsäkringen, så var beredd på att det kan ta lite tid. Du får en uppskattad tidsplan för arbetet av oss i offerten.

Det är också kostnadsfritt för dig att sänka din mätarsäkring, eftersom vi i regel inte behöver göra ändringar i vårt elnät. Tänk på att en sänkning av din mätarsäkring kan sänka din elnätskostnad.

Vill du flytta eller byta ditt mätarskåp eller din mätartavla behöver du kontakta en behörig elektriker. 

 

Vill du flytta elledning eller vårt kabelskåp?

Ska du bygga pool precis där inkommande elledning går och behöver flytta den? Eller ska du bredda din infart och behöver flytta vårt kabelskåp? Kontakta oss så hjälper vi dig.