Så funkar elhandel

Funderar du på hur elen hittar hem till dig, och varför du får två fakturor för ett elabonnemang? Låt oss förklara för dig vad som är skillnaden på elnät och elhandel och varför du behöver betala två skilda avgifter.

När en elproducent ska sälja sin el, oavsett om det är från vattenkraft, vindkraft, kärnkraft eller något annat, gör den det på en öppen marknad där elhandelsföretag köper elen. De säljer den sedan i sin tur vidare till konsumenter som du och jag. Själva elen sänder producenterna ut i elnätet, och sedan fördelas all el mellan konsumenterna. Eftersom vi på Nybro Energi även är ett elhandelsbolag, kan vi köpa in el och sedan sälja den vidare till vem som helst i landet. Därför kan vi ha elhandelskunder, men inte elnätskunder, över hela landet. Som elhandelsbolag har vi också möjligheten att välja från vilka elproducenter vi köper el, vilket gör att vi kan investera i 100% hållbara källor. Priset på el, till skillnad från priset för att använda elnätet, är flexibelt och bestäms av tillgång och efterfrågan som kan variera beroende på flera faktorer, inklusive väderförhållanden och tillgängliga energikällor.

Två fakturor för två olika tjänster

Anledningen till att konsumenter får två separata fakturor för sin elanvändning är att elnätet och elhandeln är två skilda delar av det vi kallar elförsörjningssystemet. Den ena fakturan kommer från ett nätföretag och täcker kostnaderna för underhåll och drift av elnätet. Den andra fakturan kommer från ett elhandelsföretag och avser kostnaden för den faktiska förbrukade elen.

Nybro Energi är både ett nätföretag och ett elhandelsföretag. Det betyder att vi tar ut en avgift för både användningen av det lokala elnätet i Nybro kommun och en annan, rörlig avgift för den el som du har konsumerat under en tidsperiod. Och när en konsument i en annan del av Sverige köper el av oss, får de en faktura av oss för den el som de har förbrukat, och en annan faktura från det nätföretag som ansvarar för driften av det lokalnät som de är uppkopplade på.