Pågående

Pågående VA-arbete Doktor sandbergs gata

Renovering av vatten, spillvattenledningar & dagvettenledningar

Nybro Energi kommer att renovera vatten och spillvattenledningar i ert område.

Kontrakterad entreprenör är Akea AB.

Arbetet kommer påbörjas under Februari 2024 och beräknas vara färdigt Juli 2024.

Sträcka som kommer att renoveras är Doktor sandbergs gata, Se bifogad karta.

Under arbetets gång kommer framkomligheten tidvis att vara begränsad. Likaså kan det bli kortare störningar i t.ex. dricksvattenleveransen i samband med omkopplingsarbete m.m, sådana driftstörningar kommer Akea fortlöpande att informera om.

Vi hoppas att vårt arbete inte ska vålla några större besvär för er.

Har du frågor som rör framdriften och hur den ev. kan komma att påverkar er,

är ni välkommna att kontakta Akea. Platschef kan nås vardagar 07:00-16:00.

Vid akuta problem övriga tider kontakta Nybro Energis jourtelefon 0470-170 13

Kontaktuppgifter nedan.

På uppdrag av Nybro Energi

Andreas Karlsson – Akea

Tel: 073 334 73 10

Mats Ämtvall -WSP

Tel: 010 722 55 72

Joakim Karlsson -Nybro Energi

Tel: 0481 451 65

Figur 1: Gatan som berörs Doktor sandbergs gata är markerad med blått

Hälsningar

Nybro Energi

Joakim Karlsson Projektledare

Verksamhet: Vatten/Avlopp, VA

Område: Nybro

Feltyp: Driftstörning

Status: Arbete pågår