Så funkar fiber

Fiber är en kommunikationsteknik som erbjuder väldigt snabb och pålitlig dataöverföring och passar perfekt till dig som vill streama video, spela onlinespel eller arbeta hemifrån.

Med en alltmer digitaliserad värld är fiber en viktig del för att säkerställa att hela Nybro kommun håller jämna steg med den teknologiska utvecklingen. Fiber ger oss en infrastruktur som rustar oss för framtida innovationer och tillväxt. 

Så hur går det till i praktiken? Tekniken går ut på att använda ljus för att överföra data genom tunna glas- eller plasttrådar i vad som kallas fiberoptiska kablar. Dessa kablar är kapabla att hantera enorma mängder data, vilket ger en betydligt snabbare och mer stabil anslutning jämfört med kopparbaserade kablar eller mobilnät. Datan distribueras som ljussignaler utifrån en central enhet till olika användare genom ett omfattande nätverk. Ansvarig för installering och underhåll av det fysiska fiberet är en kommunikationsoperatör, som öppnar sitt nätverk för en eller flera tjänsteleverantörer. Tjänsteleverantören skickar data genom nätverket och håller användarna uppkopplade mot internet.

Fördelar med Fiber

  • Högre hastigheter för både nedladdning och uppladdning
  • Stabilare anslutningar, mindre påverkade av yttre störningar
  • Möjlighet till att använda flera enheter samtidigt utan försämrad prestanda
  • Lägre underhållskostnader över tid jämfört med traditionella kopparnät

Fiber är också mer hållbar och miljövänlig, eftersom den har längre livslängd och är mindre benägen att skadas av miljöfaktorer som temperaturväxlingar och fuktighet. Dessutom minskar energiförbrukningen i och med att fiber använder ljus istället för elektricitet i sin datatransport, vilket bidrar till en grönare teknologisk miljö.

Framtidssäkerheten med fiber utgör en avgörande aspekt. Med den ständigt växande datamängden och uppkomsten av nya teknologier som Internet of Things (IoT) och 5G-nätverk, kommer behovet av robusta höghastighetsanslutningar bara att öka. fiberverk har kapaciteten att stödja dessa framtida teknologier, vilket gör det till en långsiktig lösning för både privatpersoner och företag. Därför har vi på Nybro Energi tagit viktiga steg för att säkerställa att invånare och företag i Nybro kommun har tillgång till denna teknik, och vårt fortsatta arbete är ett viktigt bidrag till kommunens digitala utveckling.