Din elmätare

Sedan våren 2018 är vi på Nybro Energi i full gång med att byta ut alla elmätare i vårt nätområde. Ett arbete som kommer pågå fram till slutet av 2024. Den nya elmätaren heter OMNIPOWER och har flera bra funktioner. 

Totalt kommer ca 9 000 elmätare bytas under perioden 2018–2024.

Vi kommer att skicka ut information till dig innan vi kommer till ditt område.

Du kommer inte att påverkas särskilt mycket av elmätarbytet, förutom ett kortare strömavbrott på cirka 10 minuter. Elmätarbytet kostar ingenting extra, utan det ingår i den elnätsavgift du redan betalar.

De nya elmätarna vi installerar är försedda med en så kallad HAN-port som bland annat möjliggör att du själv kan läsa av elförbrukning och annan statistik direkt från elmätaren i realtid.

Den nya elmätaren heter OMNIPOWER och kommer från Kamstrup. Den nya mätaren har funktioner som till exempel registrerar elkvaliteten och mäter spänningen i elnätet vilket ger oss förutsättningar för att blir mer proaktiva och åtgärda fel innan de påverkar dig som kund. Den är även väl förberedd för att mäta produktion, vilket är nödvändigt om du till exempel installerar solceller. 

Fjärravlästa elmätare

Alla mätarställningarna kommer automatiskt till oss från de fjärravlästa elmätarna. Vi har på så sätt alltid aktuell information om våra kunders förbrukning. Det gör att du som kund betalar den faktiska kostnaden för elen du använt. Under den kalla årstiden kan kostnaden bli högre, eftersom elförbrukningen ofta är högre då.

Huvudströmbrytaren måste vara tillkopplad

För att fjärravläsningen ska fungera måste huvudströmbrytaren vara tillkopplad. Är din anläggning frånkopplad med huvudströmbrytaren eller om mätarsäkringarna är borttagna kan vi inte automatiskt avläsa elmätaren.

Koppla ifrån på rätt ställe!

Om man vill stänga av strömmen är det viktigt att inte använda huvudströmbrytaren i mätarskåpet utan att man bryter efter mätaren vid den egna säkringscentralen. Om ingen brytare finns vid säkringscentralen kan man avlägsna säkringarna som tillhör den aktuella installationen.

Kundgränssnitt 

Den största förändringen med den nya elmätaren är att den har ett öppet gränssnitt, en kundport, även kallat Home Area Network (HAN). 

Fördelarna med ett öppet kundgränssnitt är att din elmätare registrerar mer data än bara din förbrukning. Data som du får tillgång till genom att koppla upp dig mot kundgränssnittet. Det gör det möjligt för dig att följa och analysera din elanvändning.  Med en hårdvara som du kopplar in i kundgränssnittet skulle du till exempel kunna styra uppvärmningen av din fastighet eller laddningen av din elbil.

Teknisk information om din elmätare finns här.