Det kloka valet för miljön

Fjärrvärme har flera fördelar när det kommer till miljön. Här är några av de viktigaste skälen.
  1. Effektiv resursanvändning: Fjärrvärme använder ofta förnybara eller återvinningsbara bränslen såsom biomassa eller avfall. Genom att dessa resurser används på ett effektivt sätt minskar vi vårt beroende av fossila bränslen och därmed minskar vi utsläppen av växthusgaser och andra skadliga föroreningar.
  2. Ökad energieffektivitet: Fjärrvärmeleveranssystem är vanligtvis väl optimerade för att maximera energieffektiviteten. Genom att använda värmeåtervinningstekniker och överföring av överskottsvärme från industriella processer kan fjärrvärmesystemet producera mer värme med mindre bränsle, vilket minskar det totala energibehovet och därmed även miljöpåverkan.
  3. Stimulans för förnybar energiutveckling: Fjärrvärme, som ofta är baserad på förnybara eller återvinningsbara energikällor, fungerar som en drivkraft för utvecklingen av dessa teknologier. Genom efterfrågan från fjärrvärmeindustrin främjas investeringar i bioenergi, avfallsförbränning och andra förnybara energikällor, vilket i sin tur accelererar övergången till en mer hållbar energiförsörjning.

Läs vårt Klimatbokslut för fler fördelar med fjärrvärme