Avtalsvillkor el företag

Från och med den 1 april 2019 gäller dessa allmänna avtalsvillkor för näringsidkare.

Dessa allmänna avtalsvillkor har utarbetats av Energiföretagen i Sverige och avses komplettera de enskilda avtal om anslutning och överföring som vi skriftligen sluter med våra kunder.

Avtalsvillkor elhandel för näringsidkare

Avtalsvillkor elnät för näringsidkare