Avtalsvillkor

För oss är det viktigt att du som kund känner dig trygg. Vi strävar efter att vara ett personligt, tryggt och enkelt energibolag för våra kunder.

Avtalsvillkor elhandel

Från och med den 1 april 2019 gäller dessa allmänna avtalsvillkor för konsumenter.

Allmänna avtalsvillkor el konsument (pdf)

Anvisat pris, särskilda villkor (pdf)

Nybro Energis Särskilda villkor för elhandelsavtal med konsumenter (pdf)

Avtalsvillkor elnät

Allmänna avtalsvillkor elnät konsument (pdf)

Mikroproduktion

Nybro Energi AB: Mikroproduktion (pdf)

Ångerrätt

Som privatperson har du 14 dagars ångerrätt om du tecknat elhandelsavtal. Om du av någon orsak skulle vilja ångra ditt köp behöver du skicka ett meddelande till Nybro Energi antingen via brev eller via e-post. Du får gärna använda nedanstående blankett eller skicka ditt meddelande till oss.

Ångerrätt (pdf)

Nybro Energi
382 80 Nybro

kundtjanst@nybroenergi.se

Om du inte är nöjd

Kontakta i första hand vår kundtjänst om du har klagomål. Om du inte är nöjd med vårt svar får du skicka en skriftlig reklamation.

Du kan också vända dig till Konsumenternas Energimarknadsbyrå – www.energimarknadsbyran.se som ger vägledning om hur du går vidare när du har en tvist med ett elnät- eller elhandelsföretag och vill få ditt ärende prövat.

Du kan också kontakta:

Allmänna reklamationsnämnden – www.arn.se
Energimarknadsinspektionen – www.ei.se
Konsumentverket – www.konsumentverket.se

Energi-och klimatrådgivning 

Har du frågor om energi eller vill ha tips och råd om din energianvändning? Du har alltid möjligheten att ställa frågor till Nybro Kommuns oberoende energi- och klimatrådgivare.

Direkttelefon: 0481-453 81