Avtalsvillkor fjärrvärme företag

Villkoren för näringsidkare är framförhandlade och överenskomna med centrala intresseorganisationer inom bostads- och fastighetssektorn.

De verksamheter som arbetat fram avtalsvillkoren är Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbundet, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och SABO.