Solceller

Bli en del av en ljusare framtid! Bor du på vårt elnätsområde och vill koppla på din solcellsanläggning till vårt elnät finns det en del saker att tänka på. Här får du reda på hur en anslutning till vårt elnät går till, hur lång tid det tar och vad det kostar – Och goda råd på vägen till att producera egen solenergi.

Intresset för att installera solceller har ökat kraftigt den senaste tiden. Vi på Nybro Energi är positiva till utvecklingen och köper gärna den el du producerar. För att vi ska kunna köpa din producerade solel behöver du ha ett elhandelsavtal med Nybro Energi.

Ersättning för energiproducenter, priserna avser 2023/2024

Mikroproduktion max 43,5 kW

Fast avgift för mätning och avräkning: 0 kr/ år
Energiersättning 5,0 öre/kWh (ingen moms)

Småskalig produktion – 1 500kW

Anslutning 0,4 kV – 10 kW
Fast avgift för mätning och avräkning: 1 500 kr/år
Energiersättning 5,0 öre/kWh

Anläggningar över 1 500 kW

Fast avgift för mätning och avräkning: 22 000 kr/ år
Energiersättning 5,0 öre/kWh