Välj rätt säkring

Alla fastigheter som är anslutna till el har en huvudsäkring. Säkringens uppgift är att skydda din elanläggning och minska risken för att skador uppstår om något skulle hända. Om elsystemet överbelastas löser säkringarna ut och ”proppen går”. Storleken på säkringen, alltså mängden ampere (A) den kan hantera, avgör hur mycket el du kan använda där hemma. Oftast hittar du huvudsäkringen i ditt mätarskåp eller precis intill.

Om strömmen försvinner kan det bero på ett planerat eller oplanerat strömavbrott, men det kan också vara en av dina huvudsäkringar som gått.

Går säkringar ofta i ditt hem kan det vara så att du behöver säkra upp till en större storlek på dina huvudsäkringar. Det behovet kan till exempel uppstå om du skaffat något nytt som har ett stort effektbehov, som en elbil eller ett spabad.

Storlek på huvudsäkring

Om du är osäker på vilken huvudsäkring du har kan du se det på din faktura.

Genom att se till att ha rätt huvudsäkring kan du påverka avgiften för ditt elnätsabonnemang. Om du har större säkring än du faktiskt behöver, kan du säkra ner och på så sätt sänka din elnätskostnad. Om du är osäker på valet av huvudsäkring kan en behörig elektriker hjälpa dig att se över din elanläggning.

Här hittar du våra priser för olika säkringskunder.