Dricksvatten

De flesta som bor i någon av de större tätorterna i Nybro kommun har kommunal vatten- och avloppsförsörjning. Bor du i Nybro kommun hämtar vi ditt dricksvatten ur Nybroåsen som tillhandahåller grundvatten av god kvalitet.

Dricksvattnet är vårt mest kontrollerade livsmedel och något vi har tillgång till dygnet runt direkt i kranen. Det finns mycket vatten på jorden, men bara en liten del som går att använda som dricksvatten. Den största mängden vatten utgörs av saltvatten som vi inte kan dricka. Bara tre procent är sötvatten.

Två tredjedelar av sötvattnet är ytvatten som finns i glaciärer, sjöar och vattendrag och en tredjedel är grundvatten som bildas genom att vatten rinner ner genom jordlagren. I Sverige använder vi både ytvatten och grundvatten till vårt dricksvatten.

Är du nyfiken på hur vi producerar vårt dricksvatten? Här kan du läsa mer.

Vad används vårt dricksvatten till?

Vårt kommunala dricksvatten (ej egna brunnar), används inte bara för att dricka utan även till mycket annat. Till exempel att tvätta sig med, för att spola i toaletten, fylla badbassänger och inom industrin.

Fördelning dricksvatten

I Sverige förbrukar vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn. 

140 liter/person och dag fördelat så här:  

  • 60 liter för personlig hygien
  • 30 liter för toalettspolning
  • 15 liter för disk
  • 15 liter för tvätt
  • 10 liter för mat och dryck
  • 10 liter för övriga ändamål

Du kan läsa vidare om användning i hushåll.