Vårt ansvar för en hållbar framtid

Nybro Energi är mer än bara ett energibolag. Vi är en innovativ kraft som driver på utvecklingen mot en hållbar framtid inom energiområdet. Med lokalt engagemang och framtidstro skapar vi nya lösningar för en bättre morgondag.

Två exempel på vår innovationskraft:

  1. Batterier för en stabil energitillförsel:
  • Vi var bland de första energibolagen i Sverige att installera batterier med en kapacitet på 17 MW.
  • Batterierna bidrar till en stabilare energitillförsel genom att kapa effekttoppar i elnätet.
  • Detta gör det möjligt för oss att ta in fler kunder på vårt befintliga effektabonnemang.
  • Utöver detta kan batterierna kompensera reaktiv effekt och skapa lokala flexmarknader.
  1. Solceller för företag:
  • Vi erbjuder ett unikt solcellskoncept där vi äger, monterar och driftar anläggningen åt företaget.
  • Företag kan dra nytta av lägre energikostnader och en miljövänlig energikälla utan att behöva investera i eller underhålla anläggningen.
  • Vi har installerat solcellsanläggningar på en rad olika företag i Nybro och Kalmar län.

Nybro Energi är en stark partner för dig som vill vara med och skapa en hållbar framtid. Vi erbjuder innovativa lösningar, personlig service och en stark lokal förankring.

Vårt ansvar för en hållbar framtid

Som energibolag är vi djupt engagerade i att möta dagens och framtidens energibehov samtidigt som vi tar ansvar för miljön och samhället vi verkar i. Vårt arbete med hållbarhetsfrågor genomsyrar alla delar av vår verksamhet och strävar efter att balansera ekonomisk framgång med miljömässig och socialt ansvarstagande.

En central del av vårt hållbarhetsarbete är att optimera energieffektiviteten i våra processer och tjänster för att minska energiförbrukningen och därigenom bidra till en mer hållbar resursanvändning. Detta inkluderar att erbjuda energirådgivning till våra kunder och hjälpa dem att minska sin energikonsumtion genom smarta lösningar och beteendeförändringar.

Vidare är vi aktiva i att främja en hållbar utveckling i de samhällen där vi verkar genom att stödja lokala projekt och initiativ inom områden som utbildning och social inkludering. Vi ser det som vårt ansvar att bidra till att skapa långsiktig och meningsfull förändring i vårt närområde. Ett exempel på detta är vårt engagemang i Goodness of People där vi är med i ett EU-projekt med syfte att utbilda inom hållbar energianvändning.

Vi strävar efter att vara en ansvarsfull aktör på marknaden och att bygga förtroende hos våra kunder, investerare och andra intressenter genom öppenhet och ömsesidig respekt.

Sammanfattningsvis är vårt arbete med hållbarhetsfrågor en integrerad del av vår affärsstrategi och vi är fast beslutna att fortsätta driva på för en mer hållbar och ansvarsfull energiomställning både lokalt och globalt. Genom att ta ansvar för våra handlingar idag kan vi forma en bättre och mer hållbar framtid för kommande generationer.