Så funkar elnät

Funderar du på hur elen hittar hem till dig, och varför du får två fakturor för ett elabonnemang? Låt oss förklara för dig vad som är skillnaden på elnät och elhandel och varför du behöver betala två skilda avgifter.

Elnätet

Sveriges elnät består av kraftverk som producerar el, elledningar som transporterar el och konsumenter, du och jag, som använder el – hemma eller på jobbet. Elproducenterna är bland annat vattenkraftverk, kärnkraftverk, vindkraftverk eller olja- och kolkraftverk. Producenterna finns både i Sverige och utomlands. I Sverige producerar vi mer el än vi behöver om vi tittar på ett helt år, men under vintern behöver vi hjälp av andra länder för att klara elbehovet.

Sveriges elledningar består av tre sorters nätverk. Stamnätet fördelar el över hela landet, från kraftverken till alla regionnät. Regionnäten transporterar vidare elen till lokala nät, som är sammankopplade och ger ström till våra hem och företag. Elnätets olika delar drivs av olika nätföretag som oss på Nybro Energi. Vi bär ansvaret för att leverera elen i vårt lokalnät samt underhålla nätet.

Vi på Nybro Energi har monopol på att distribuera elen i det lokala nätet i Nybro kommun. Så är det för alla nätföretag. Detta monopol beror på ett politiskt beslut, som också reglerar hur stora avgifter ett nätföretag får ta ut från sina kunder. Att detta följs övervakas av Energimarknadsinspektionen.

I den avgift som vi och andra nätföretag tar ut ingår:

  • Skatter
  • Abonnemangsavgifter till det nationella stamnätet samt det lokala nätet
  • Renoveringar
  • Driftsäkring och underhåll av nätet (exempelvis hålla ledningar fria från störningar som träd och snö)
  • Reparationer
  • Nybyggnationer
  • Energiförluster som uppstår när elen transporteras