Ekflis

Vi säljer och levererar ekflis till både privatpersoner och företag.

Ekflis används som täckmaterial i trädgårdar, parker och offentliga miljöer, det lämpar sig även bra som fallskydd på lekplatser och utegym.

Ekflis har många bra egenskaper såsom lång hållbarhet, ger minskad mängd ogräs och det skyddar jorden från tryck och belastning. Ekflis består av huggen stamved från miljöcertifierad ek.

Flis från ek behåller sin struktur längre än flis från exempelvis barrträd. Eftersom ek är ett hårt trädslag och innehåller mycket garvsyra står den emot röta och insektsangrepp mycket bra, och håller därför länge.

Den fina ekflisen sorteras ut från spån och bark som används för fjärrvärmeproduktionen. Vi säljer ekflis i lösvolym per kubikmeter. Vi kan hjälpa till med lastning och leverans.

   

När ekflis åldras går den från att vara ljusbrun till vackert silvergrå.

Återförsäljare

Önskar du köpa en mindre volym (<30 m3) hänvisar vi till vår återförsäljare Nybrogrus:
Telefonnummer: 0480-388 80 eller mejl:  www.nybrogrus.se

Vi rekommenderar att du lägger ekflisen i en tjocklek om 10-15 cm för marktäckning och 20-30 cm för fallskydd. Vikt ca 300 kg/m3.