Felanmälan

Om din fiberanslutning inte fungerar som den ska kan detta bero på flera olika saker. Först är det bra att du som kund kontrollerar följande:

  1. Att nätverkskablar, router och eventuell annan utrustning du har inkopplad inte är trasig.
  2. Att felanmälan har gjorts till rätt mottagare. Felanmälan ska alltid göras direkt till din tjänsteleverantör, det vill säga den som du har köpt din bredbandsanslutning av.

Det är viktigt att du som kund felanmäler till din tjänsteleverantör. Då bidrar du till snabbare hjälp och felsökningstiden förkortas. Är du osäker på vilken tjänsteleverantör du har kan du kontakta Open Universe på 0770 – 82 55 55

Efter din felanmälan sker följande:

Tjänsteleverantören åtgärdar fel eller säkerställer att felet inte beror på dem. Om det behövs felanmäler de till kommunikationsoperatören. Hos Nybro Energi är det Open Universe som är kommunikationsoperatör.

Kommunikationsoperatören åtgärdar fel eller säkerställer att felet inte beror på dem och felanmäler till nätägaren, som i Nybro kommun är vi på Nybro Energi.

Vi åtgärdar eventuella fel i nätet.