Vattenmätare

Din vattenmätare används som en nödvändig och praktisk enhet för att övervaka, mäta och hantera vattenanvändningen på ett effektivt sätt.

Vattenmätaren är en central del av vårt vattenförsörjningssystem och spelar en viktig roll både för dig som fastighetsägare och oss som vattenleverantörer. Din vattenmätare används för att noggrant registrera och övervaka den exakta mängden vatten som förbrukas inom en fastighet.

Du som fastighetsägare behöver meddela aktuell mätarställning till oss varje år. När vi fått din mätarställning stämmer vi av din faktura så att du betalar för den vattenmängd som är använd. Varje år får du ett utskick från oss, men du kan när du vill lämna mätarställning i mina sidor här på webben.

Vi byter samtliga vattenmätare var åttonde år, innan det sker får du som kund en avisering från oss. Vattenmätaren behöver sitta på ett upplyst ställe med gott om plats runt mätaren så att vi kan byta den.

Här är några exempel på vad en vattenmätare kan användas till:

  • Förbrukningsmätning och fakturering: En av de primära funktionerna är att mäta och registrera den faktiska mängden vatten som förbrukas inom en fastighet. Denna information används sedan av vattenleverantören för att fakturera fastighetsägaren baserat på den faktiska förbrukningen.
  • Läckdetektering: Vattenmätare fungerar som effektiva verktyg för att upptäcka eventuella läckor inom fastigheten. Om mätaren registrerar en oväntat hög förbrukning kan det indikera att det finns en läcka som behöver åtgärdas.
  • Hållbar vattenanvändning: Genom att kontinuerligt övervaka vattenanvändningen möjliggör vattenmätaren för fastighetsägare att bli medvetna om sina vattenvanor och vidta åtgärder för att minska överflödig förbrukning. Det främjar därmed en mer hållbar användning av vattenresurser.
  • Optimering av vattenhantering: Kontinuerlig övervakning av vattenanvändningen hjälper fastighetsägare och vattenleverantörer att upptäcka mönster och trender över tid. Denna information kan användas för att optimera vattenhanteringen och implementera åtgärder för att förbättra effektiviteten.
  • Förutsägelse av behov: Med hjälp av data från vattenmätare kan man förutsäga och planera för framtida vattenbehov. Detta är särskilt viktigt för att anpassa vatteninfrastrukturen till föränderliga förhållanden och efterfrågan.

Sammanfattningsvis används vattenmätare som en nödvändig och praktisk enhet för att övervaka, mäta och hantera vattenanvändningen på ett effektivt sätt. Dess funktioner sträcker sig från att möjliggöra korrekt fakturering till att främja en ansvarsfull och hållbar användning av våra vattenresurser.