Elnätsavgifter företag

Prislista gäller för effektkunder 2024-01-01.

Lågspänning

  • Effektavgift: 92,90 kronor/kW och månad
  • Överföringsavgift: */kWh
  • Fast avgift: 1 037,10 kr/månad

Högspänning

  • Effektavgift: 66,90 kronor/kW och månad
  • Överföringsavgift: */kWh
  • Fast avgift: 1 937,30 kr/månad

Högspänning eget fack

  • Effektavgift: 66,90 kronor/kW och månad
  • Överföringsavgift: */kWh
  • Fast avgift: 2 937,30 kr/månad

I fasta avgiften ingår nätövervakningsavgift 72,50 kr, elberedskapsavgift 177,42 kr samt elsäkerhetsavgift på 75,42 kr per månad.

*Den 1 januari 2024 övergår vi till en ny prismodell med en rörlig överföringsavgift. Detta är en direkt följd av Svenska kraftnäts ändrade prismodell från 2020. Överföringsavgiften i den nya prismodellen kommer att variera månad för månad beroende på genomsnittet av Norpools spotpris för innevarande månad.