Priser fjärrvärme företag

Fjärrvärmepriset är uppdelat i fyra delar; effekt, fast avgift, energiavgift samt flödesavgift.

Gällande priser med start 1 Februari 2024, se dokument nedan.

Industrikund 0-200 kW

Effektavgift 447 kr/kW
Fast årsavgift 5000 kr
Energiavgift 388 kr/Mwh
Flödesavgift 2 kr/kbm

Kundexempel ”Industri 0-200 kW” årsförbrukning motsvarande 175 000 kWh

Effektavgift (103 kW x 447 kr/kW) 46 041 kr
Fast årsavgift 5 000 kr
Energiavgift (175 000 kWh x 0,388 kr/kWh) 67 900 kr
Flödesavgift (3 500 m³ x 2 kr/m³)* 7 000 kr

Årskostnad exkl moms: 125 941 kr

* För detta kundexempel har det antagits ett genomsnittligt flöde på 20 m³/MWh (175 MWh * 20 = 3 500 m³ )

*Effektavgiften beräknas enligt följande; Normalårskorrigerad förbrukning för två tidigare år dividerat på kategorital 1 700. Normalårskorrigeringstal baseras på SMHI:s graddagsstatistik. Endast väderberoende delen, det vill säga uppvärmningen, av fjärrvärmeanvändningen normalårskorrigeras, vilket motsvarar 70 % av årsförbrukningen.

Förklaring: 1 MWh = 1 000 kWh

Industrikund 201-700 kW

Effektavgift 428 kr/kW
Fast årsavgift 14 000 kr
Energiavgift 386 kr/Mwh
Flödesavgift 2 kr/kbm

Industrikund 701-och uppåt kW

Effektavgift 419 kr/kW
Fast årsavgift 25 000 kr
Energiavgift 384 kr/MWh
Flödesavgift 2 kr/kbm

Större fastigheter

Effektavgift 660 kr/kW
Energiavgift 445 kr/MWh
Flödesavgift 3 kr/kbm

Kundexempel ”Större fastigheter”

I vår prismodell är priset för fjärrvärme 100% påverkbar för dig som kund. Det innebär att en sänkning av din förbrukning får fullt genomslag, då vi tagit bort den fasta avgiften.

Priser 2024 (angivna priser är exkl moms.)

Energiavgift 44,50 öre / kWh
Effektavgift 660 kr / kW
Flödesavgift 3 kr / m³

*Effektavgiften beräknas enligt följande; Normalårskorrigerad förbrukning för två tidigare år dividerat på kategorital 2 200. Normalårskorrigeringstal baseras på SMHI:s graddagsstatistik. Endast väderberoende delen, d v s uppvärmningen, av fjärrvärmeanvändningen normalårskorrigeras, vilket motsvarar 70 % av årsförbrukningen.

Förklaring: 1 MWh = 1 000 kWh

Kundexempel, årsförbrukning motsvarande 175 000 kWh

Energiavgift (175 000 kWh x 0,445 kr/kWh) 77 875 kr
Effektavgift (80 kW x 660 kr/kW) 52 800 kr
Flödesavgift (3 500 m³ x 3 kr/m³)* 10 500 kr

Årskostnad exkl moms: 141 175 kr

* För detta kundexempel har det antagits ett genomsnittligt flöde på 20 m³/MWh (175 MWh * 20 = 3 500 m³ ).

Anslutningsavgifter för nya kunder

Från 400 kr/kW

Prisexempel på en effekt på 100 kW = Anslutningskostnad på 40 000 SEK exkl. moms.

Minsta kostnad 17 200 SEK exkl. moms.