Vårt solkoncept

 

Att skapa och ge energi på ett hållbart och framtidssäkrat sätt är något vi sätter stort värde på inom Nybro Energi. Vi är ett till 100 % kommunägt bolag och vårt uppdrag från Nybro kommun är att erbjuda elhandel till kunder i hela Sverige samtidigt som vi tillhandahåller fiberanslutning, fjärrvärme, elnät samt vatten och avlopp till stora delar av Nybro kommun. Vi producerar också el som motsvarar en fjärdedel av elförbrukningen i Nybro kommun. Allt det här gör vi med fokus på vettiga priser vilket passar oss smålänningar ganska bra!

Solenergi – vad det betyder för oss på Nybro Energi

Vi har alltid haft ett intresse av hållbar och förnybar energi och de senaste åren har det gått i raketfart. Från att bara prata el som ett nödvändigt ont har intresset för både små och stora globala energifrågor vuxit så mycket att vi nu ägnar stor del av vår tid att prata om förnyelsebara lösningar främst med fokus på solenergi.

Konceptet går ut på att vi monterar, äger och underhåller solcellsanläggningen på din fastighet och där du sedan köper elen i ett långsiktigt elhandelsavtal och kan använda elen i din produktion. Genom denna lösning kan ditt företag bidra till omställningen till mer förnybar energi och därigenom begränsa klimatförändringen. En annan fördel utöver miljöaspekten är att du som företagare slipper betala energiskatt och nätavgift för den el som används från solcellsproduktionen som monteras på din fastighet.

Hur går det till i praktiken?

Vi börjar med ett platsbesök vid din fastighet där vi går igenom förutsättningarna för att montera en solcellsanläggning. Efter detta tar vi fram ett förslag och en offert. När offerten är godkänd gör vi en beställning av anläggningen och bokar in tid för montering och driftsättning. Vår tanke med detta upplägg är att du som företagare kan fokusera på er verksamhet och vi tar ansvar för hela processen runt solcellsanläggningen.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakta Kristoffer Blomberg för att få hjälp med att skicka en intresseanmälan.