Fibernät

En snabb och stabil uppkoppling blir allt viktigare framförallt på landsbygden där
långa avstånd och dålig mobiltäckning är vardag. Kapaciteten i fibernätet är nästan
obegränsad vilket gör att det finns gott om utrymme även för morgondagens
tjänster och möjligheter. Gör dig redo för framtidens kommunikation!

Nybro Energis fibernät

Vi fokuserar på att bygga ett fibernät i de mindre samhällena och på landsbygden i Nybro kommun. Vi har dock även ett stort fibernät inne i Nybro där främst du som företagare eller ägare av större fastigheter kan koppla upp dig.

Kontaktperson: Josefine Dahlgren

0481-454 18

josefine.dahlgren@nybroenergi.se

Öppet nät – Fiberportalen

Vi erbjuder ett så kallat öppet nät. Det innebär att de tjänsteleverantörer som vill har möjlighet att leverera tjänster i vårt nät. I vår fiberportal hittar aktuellt utbud av tjänster och leverantörer i vårt nät. Här kan du också lämna en intresseanmälan.

Priset för att ansluta en privatbostad är 19 500 kr inkl. moms.

http://fiber.nybroenergi.se

Så här går utbyggnaden till

  • Vi börjar titta på möjligheten att bygga ut ett fibernät i ditt område.
  • Vi skickar ut ett fiberavtal för dig att skriva under.
  • När anslutningsgraden är uppnådd börjar projekteringen och därefter                            byggnationen.
  • Våra underleverantörer Lindahls Gräv börjar jobbet med kabeldragningen. Fibern          läggs ner i marken via grävning och när vi kan utnyttjar vi redan befintlig                        kanalisation.
  • Lindahls kontaktar dig för ingrävning på din tomt. Ni går gemensamt igenom var            du vill ha in din fiber. Lindahls håller koll på vart el, vatten/avlopp, telefon och                fjärrvärme går men du behöver själv informera om ledningar som inte finns                    utmärkta. Detta är väldigt viktigt!
  • När grävningen är klar blir du kontaktad av Eltel som gör inkopplingen i ditt hus.            Fiberkabeln dras genom ytterväggen. De installerar en medieomvandlaren som            kräver ett eluttag i närheten av platsen. De placerar omvandlaren max fem meter          inom samma rum från där fibern drogs in.
  • Du får information om hur du kommer igång och aktiverar dina tjänster.
  • Nätet driftsätts och du kan börja använda din nya uppkoppling via fibernätet!

Varför investera i fiber?

•      Nedmonteringen av kopparnätet i Sverige är redan igång och fler och fler blir nu            av med sin fasta telefon.
•      Ett fibernät är en standardiserad överföring och beprövad teknik.
•      Priset för att ansluta sig i efterhand kommer att vara minst 30 000 kronor och på          landsbygden kan det bli upp till 60 000 kronor beroende på var fastigheten som            ska anslutas ligger.
•      Extremt höga hastigheter utan förluster både när du skickar och tar emot                      information.
•      Dagens fiber har en oerhört stor överkapacitet vilket innebär att det finns mycket          utrymme kvar till framtidens innovationer och tekniker.
•      Fiber klarar av att leverera många tjänster samtidigt. Det spelar ingen roll hur                många i hushållet som sitter uppkopplade, du får ut samma hastighet.
•      Du har en fibertråd som är din egen. Det innebär att du inte påverkas av hur                  mycket dina grannar utnyttjar nätet.
•      Fiberkabeln grävs ner och ligger skyddad för yttre påverkan. Fiber leder inte                  elektricitet, skyddad vid åska.
•      Fiber är en framtidssäker investering som ökar värdet på fastigheten och för                  bygden.

 

 

 

Jag vill veta mer - Fibernät

Jag vill veta mer om Nybro Energis fibernät

Fibernät - Företag Fibernät - Mindre tätorter Fibernät - Landsbygd Fibernät - Nybro Fibernät - Nybro Boken