Vattenverk i Nybro

I Nybro kommun finns sex vattenverk för att förse samtliga kunder med dricksvatten.