Vattenverk i Nybro

I Nybro kommun finns sex vattenverk för att förse samtliga kunder med dricksvatten.

Vårt största vattenverk är Gårdsryd som förser hela Nybro stad med dricksvatten. Våra vattenverk finns i följande orter:

  • Gårdsryd
  • Alsjöholm
  • Bäckebo
  • Knivingaryd
  • Orrefors
  • Örsjö