Vattenskyddsområden

I Nybro kommun har vi sex vattenverk med tillhörande vattentäkter som producerar dricksvatten till det allmänna VA-nätet. Fem av vattentäkterna har fastställda vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter. Vattentäkten i Alsjöholm har än så länge inget vattenskyddsområde.

Skydd för ditt dricksvatten

Skyddsområdena är till för att skydda det grundvatten som vi använder som dricksvatten. Skyddsområdena med tillhörande bestämmelser är av varierande ålder. Några är mycket gamla medan andra bara har några år på nacken. I gamla skyddsområdesbestämmelser är kraven ofta lågt ställda. Med tiden har kravnivån i lagar, förordningar och föreskrifter skärpts successivt. Det innebär att restriktionerna i generell lagstiftning ibland är större än vad som är skrivet skyddsföreskriften. Därför är det viktigt att t.ex. verksamhetsutövare, vid sidan av skyddsområdesföreskrifterna, också håller sig informerade om vad som därutöver krävs enligt allmän lagstiftning.

Uppdateringar

För närvarande pågår arbete med att ta fram nytt vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för vattentäkten i Alsjöholm. Dessutom reviderar vi vattenskyddsområdet i Gårdsryd och tar samtidigt fram nya skyddsföreskrifter.

Nuvarande vattenskyddsområden och dess föreskrifter

Backebo-vattenskyddsomrade 

Backebo-vso-skyddsforeskrifter 

Gardsryd-vattenskyddsomrade 

Gardsryd-vso-skyddsforeskrifter

Knivingaryd-vattenskyddsomrade 

Knivingaryd-vso-skyddsforeskrifter 

Orrefors-vattenskyddsomrade 

Orrefors-vso-skyddsforeskrifter 

Orsjo-vattenskyddsomrade 

Orsjo-vso-skyddsforeskrifter

Jag vill veta mer - V/A

Jag vill veta mer om vatten och avlopp!

Kommunalt vatten Kommunalt avlopp » Vattenskyddsområden V/A-avgifter Nyanslutning LTA