Vattenskyddsområden

I Nybro kommun har vi sex vattenverk med tillhörande vattentäkter som producerar dricksvatten till det allmänna VA-nätet. Fem av vattentäkterna har fastställda vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter. Vattentäkten i Alsjöholm har än så länge inget vattenskyddsområde.

Skydd för ditt dricksvatten

Skyddsområdena är till för att skydda det grundvatten som vi använder som dricksvatten. Skyddsområdena med tillhörande bestämmelser är av varierande ålder. Några är mycket gamla medan andra bara har några år på nacken. I gamla skyddsområdesbestämmelser är kraven ofta lågt ställda. Med tiden har kravnivån i lagar, förordningar och föreskrifter skärpts successivt. Det innebär att restriktionerna i generell lagstiftning ibland är större än vad som är skrivet skyddsföreskriften. Därför är det viktigt att t.ex. verksamhetsutövare, vid sidan av skyddsområdesföreskrifterna, också håller sig informerade om vad som därutöver krävs enligt allmän lagstiftning.

Uppdateringar

För närvarande pågår arbete med att ta fram nytt vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för vattentäkten i Alsjöholm. Dessutom reviderar vi vattenskyddsområdet i Gårdsryd och tar samtidigt fram nya skyddsföreskrifter.

Nuvarande vattenskyddsområden och dess föreskrifter

Bäckebo-vattenskyddsområde 

Bäckebo-vso-skyddsforeskrifter 

Gårdsryd-vattenskyddsområde 

Gårdsryd-vso-skyddsforeskrifter

Knivingaryd-vattenskyddsområde 

Knivingaryd-vso-skyddsforeskrifter 

Orrefors-vattenskyddsområde 

Orrefors-vso-skyddsforeskrifter 

Örsjö-vattenskyddsområde 

Örsjö-vso-skyddsforeskrifter

Jag vill veta mer - V/A

Jag vill veta mer om vatten och avlopp!

Kommunalt vatten Kommunalt avlopp » Vattenskyddsområden V/A-avgifter Nyanslutning LTA