Vanliga frågor

Om du inte hittar svaren på din fråga här är du såklart välkommen att kontakta vår kundtjänst 0481-451 76.

Dricksvatten

När vi gjort ett underhållsarbete och kanske behövt stänga av vattnet en kort period, då är det vanligt att det lossnar rost och avlagringar från ledningarna. Det är inte farligt men ser oaptitligt ut. Vi rekommenderar att du spolar vatten och låter kranen stå öppen tills avlagringarna försvinner, undvik gärna vittvätt tills vattnet är klart igen.

Vattnet kan också bli vitt och upplevas som grumligt om det har kommit in luft i ledningarna i samband med ledningsarbete. Detta fenomen är vanligt på vintern/vårkanten då vattnet som lämnar vattenverket är extra kallt.

Om problem skulle kvarstå efter att du spolat några minuter är du välkommen att kontakta Nybro Energis kundtjänst 0481-451 76.

Om du upplever dåligt vattentryck så kontrollera i första hand om trycket är dåligt i samtliga kranar i huset. Om du bara upplever dåligt tryck i en enstaka kran så beror det troligtvis på att silen är igensatt, detta kan ske av till exempel rostavlagringar.

Om du upplever att samtliga kranar i huset har dåligt tryck, kontrollera om ventilerna vid vattenmätaren är fullt öppna. Du kan även kontakta oss för att få hjälp med att kontrollera så att silen i vattenmätaren inte är igensatt.

Kvarstår problemet, fråga dina grannar om även de upplever ett dåligt vattentryck. Om flera hushåll i området upplever samma problem kan ni göra en felanmälan till oss genom att kontakta vår kundtjänst på nummer 0481-451 76.

Om någon enstaka fastighet i ett område upplever dåligt tryck så beror det troligtvis på fastighetens egna servisledningar eller ledningarna inne i huset. Kontakta i detta fall en VVS-firma.

I vissa fall kan det även vara en vattenläcka som ger upphov till det dåliga trycket. Om du misstänker en vattenläcka gör så här:

1.Stäng alla kranar/tappställen i huset. Lyssna vid vattenmätaren efter ett susande ljud. Om vattenmätaren fortsätter att rotera eller om du hör ett susande ljud så kan det finnas ett vattenläckage.

2. Stäng ventilen före vattenmätaren och kontrollera att vattenmätaren stannar. Om det susande ljuset upphör så finns läckan troligtvis inne i huset. Kontrollera då alla vattenanslutna installationer i huset och kontakta en VVS-firma.

Om det susande ljudet inte upphört så kan läckaget sitta före vattenmätaren, det vill säga på inkommande vattenledning till huset. Kontakta då oss så kan vi hjälpa dig att hitta läckan.

Alla våra vattenmätare byts ut med jämna intervall och testas av ackrediterad vattenmätarverkstad innan dom sätts upp. Det är ovanligt att en vattenmätare inte fungerar men om du misstänker att din vattenmätare visar fel förbrukning kontakta vår kundtjänst, 0481-451 76.

Du som fastighetsägare har rätt att få din vattenmätare testad. Om det visar sig att det inte är något fel på vattenmätaren är det du som fastighetsägare som bekostar undersökningen. Om det visar sig att vattenmätare har visat en för hög vattenförbrukning kommer du att återbetalas för detta.

Tänk på att om din vattenmätare plötsligt visar på en högre förbrukning än vanligt eller om den visar på förbrukning när ingen är hemma så kan det bero på en vattenläcka.

Nybro Energi ansvarar endast för kommunalt vatten och avlopp. Om du har frågor eller funderingar kring din enskilda vattenbrunn eller avlopp så är det till Nybro Kommun du bör vända dig, 0481-450 00.

Om din brunn har sinat kan vatten hämtas i dunkar vid något av våra hämtställen. Kontakta då vår kundtjänst, 0481-451 76, för att få information om närmast hämtställe.

Avlopp

Vid ett avloppsstopp behöver du veta om stoppet är i fastighetens egna ledningar eller om stoppet sitter i det kommunala ledningsnätet. Detta kan du göra genom att lyfta på locket till den spolbrunn som är belägen vid din fastighetsgräns. Finns det vatten i spolbrunnen är stoppet troligtvis ute i den kommunala ledningen, kontakta oss då på 0481-451 76 eller vår jourtelefon 0470-170 13 (kvällar och helger).

Står det inget vatten i spolbrunnen sitter stoppet i din fastighets egna ledningar och du behöver då kontakta en spolfirma om du inte får bort stoppet.

Du som fastighetsägare kan förebygga stopp i avloppet genom att enbart spola ner kiss, bajs och toalettpapper.

Hushållspapper/våtservetter är inte avsett för att spolas ner i toastolen då de inte löses upp i vattnet och kan orsaka stopp i ledningar och sätta igen pumpar.

Matfett/olja i stekpannor ska torkas av med papper som sedan slängs i hushållssoporna då fettet stelnar och täpper igen ledningarna. Frityrolja kan fyllas upp i flaskor och lämnas in på din närmaste återvinningscentral.

Som fastighetsägare har du det huvudsakliga ansvaret för att bekämpa och motverka att skadedjur tar sig in på din fastighet. Om du upplever problem med råttor ska du kontakta ditt försäkringsbolag och det saneringsföretag som försäkringsbolaget rekommenderar.

Som VA-huvudman för det kommunala ledningsnätet jobbar Nybro Energi kontinuerligt för att försöka hålla nere råttbeståndet i avloppsledningar genom att täta ledningar/brunnar och med hjälp av  mekaniska råttfällor utplacerade på ledningsnätet.

Undvik att skölja ner matrester eller matfett i avloppet då detta kan locka till sig råttor.

Om larmet till din LTA-station har utlösts så behöver du ringa oss så fort som möjligt på nummer 0481-451 76 (kontorstid) eller 0470-170 13 (kvällar och helger). Undvik att släppa ut något vatten till LTA-station innan drifttekniker har undersökt felet.

Tänk på att det är du som fastighetsägare som står för kostnaderna om stoppet beror på att något olämpligt har spolats ner i avloppet.

Övriga frågor

Hårdhetsgraden på vattnet anges i enheten °dH (tysk hårdhetsgrad) och är ett mått på vattnets kalcium- och magnesiumhalt.

Hårdhetsgraden på vattnet i Nybro kommun ligger generellt mellan 3-5 °dH och räknas därmed som mjukt vatten. Undantaget är Alsjöholm vattenverk där hårdhetsgraden ligger på 8-9 °dH, vilket räknas som medelhårt vatten.

Att veta ett vattens hårdhetsgrad är ofta av intresse när man ska dosera mängden tvätt-, disk- eller rengöringsmedel.

Nybro Kommun ansvarar för avledning av dagvatten på körbanor och mark. Om du har frågor eller funderingar så är det till Nybro Kommun du bör vända dig, 0481-450 00.