V/A-avgifter

Taxa för vatten och avlopp i Nybro kommun antas av kommunfullmäktige. För industrier betalas tomtyteavgift. Små industrier betalar motsvarande lägenhetsavgift. Alla avgifter på denna sida presenteras inklusive moms.

Brukningsavgifter

Grundavgift: 1 912,50 kronor/år
Lägenhetsavgift: 837,50 kronor/år per lägenhet (avser även villor)
Rörlig avgift: 23,25 kronor/kubikmeter
Tomtyteavgift: 160 kronor/100 kvadratmeter/år

Dagvattenavgiften ingår som en del i grundavgiften.

Anslutningsavgifter – bostadshus

Serviceavgift: 42 000 kronor
Förbindelsepunkt: 42 000 kronor
Tomtyteavgift: 25,70 kronor/m2
Avgift per lägenhet: 18 797 kronor

För industrier används andra beräkningar. Tveka inte att höra av dig till oss för att få mer information och prisuppgifter.

V/A-taxan i sin helhet hittar du här: 

VA-Taxa Nybro 2020

Jag vill veta mer - V/A

Jag vill veta mer om vatten och avlopp!

Kommunalt vatten Kommunalt avlopp Vattenskyddsområden » V/A-avgifter Nyanslutning LTA