V/A-avgifter

Taxa för vatten och avlopp i Nybro kommun antas av kommunfullmäktige.

Hur mycket du betalar beror bland annat på hur mycket vatten du använder och hur din fastighet är ansluten till VA-nätet. Alla avgifter är angivna inklusive moms.

VA-taxan består av anläggningsavgiften som är en engångsavgift vid inkoppling av vatten, spillvatten och dagvatten till din fastighet. Brukningsavgiften är en årlig kostnad med en fast och rörlig del. Nedan hittar du va-taxan för 2021 i sin helhet.

Från årsskiftet 2021 tillämpar vi en uppdaterad VA-taxa i Nybro kommun.

Brukningsavgifter
Grundavgift: 2 113 kronor/år
Lägenhetsavgift: 925 kronor/år per lägenhet (avser även villor)
Rörlig avgift: 25,11 kronor/kubikmeter
Tomtyteavgift: 160 kronor/100 kvadratmeter/år

Dagvattenavgiften ingår som en del i grundavgiften.

Anslutningsavgifter – bostadshus
Serviceavgift: 48 125 kronor
Förbindelsepunkt: 48 125 kronor
Tomtyteavgift: 27,50 kronor/m2
Avgift per lägenhet: 21 250 kronor

För näringsidkare används andra beräkningar. Tveka inte att höra av dig till oss för att få mer information och prisuppgifter.

VA-Taxa Nybro 2021

VA-avgifter giltiga till 201231.

Brukningsavgifter

Grundavgift: 1 912,50 kronor/år
Lägenhetsavgift: 837,50 kronor/år per lägenhet (avser även villor)
Rörlig avgift: 23,25 kronor/kubikmeter
Tomtyteavgift: 160 kronor/100 kvadratmeter/år

Dagvattenavgiften ingår som en del i grundavgiften.

Anslutningsavgifter – bostadshus

Serviceavgift: 42 000 kronor
Förbindelsepunkt: 42 000 kronor
Tomtyteavgift: 25,70 kronor/m2
Avgift per lägenhet: 18 797 kronor

För industrier används andra beräkningar. Tveka inte att höra av dig till oss för att få mer information och prisuppgifter.

V/A-taxan i sin helhet hittar du här: 

VA-Taxa Nybro 2020

Jag vill veta mer - V/A

Jag vill veta mer om vatten och avlopp!

Kommunalt vatten Kommunalt avlopp Vattenskyddsområden » V/A-avgifter Nyanslutning LTA