Nyanslutning LTA

Nyanslutning LTA

För dig som fastighetsägare och berörs av nyanslutning till kommunalt avlopp.

Du ser här steg för steg hur arbetet går till. Samtliga fastighetsägare har fått informationsmaterial per post, samma material finns också att läsa i länkarna längst ner på sidan.

Före anläggning av LTA-station

 1. VA-huvudmannen, Nybro Energi, skickar en förbindelsepunktskarta med förslag av placering till LTA-station till fastighetsägaren.
 2. Fastighetsägaren kontrollerar kartan, och vid eventuella synpunkter och önskemål om annan placering av förbindelsepunkten, skall detta snarast meddelas till Nybro Energi.
 3. Nybro Energi godkänner LTA-stationens placering, alternativt beslutar om annan placering i samråd med fastighetsägaren.

  Anläggning av LTA-station

 4. Nybro Energi tillhandahåller LTA-stationen på överenskommen plats tillsammans med monteringsanvisning som behöver följas vid installation.
 5. Fastighetsägaren anlitar el- och markentreprenör för anläggning av LTA-station samt el- och VA- ledningar.
 6. Fastighetsägaren anlitar VA-installatör för inkoppling av avloppsledning vid förbindelsepunkt, pumpstation och till bostad/byggnad.
 7. Fastighetsägaren anlitar el-entreprenör för inkoppling av el mellan proppskåp, LTA-station och driftlarm.
 8. Fastighetsägaren kontaktar Nybro Energi minst 5 arbetsdagar före önskat datum för driftsättning av LTA-stationen. Innan LTA-stationen tas i drift ska anläggningen vara färdigställd. Dessutom ska bifogad checklista och anläggningsintyg vara ifyllda och undertecknade.

  Driftsättning av LTA-station

 9. Nybro Energi kontrollerar checklistan som fastighetsägaren fyllt i samt anläggningsintyg. När anläggningen är hanterad på ett korrekt sätt monterar och installerar Nybro Energi pumpen.
 10. Nybro Energi gör en protokollförd slutkontroll av LTA-stationen.
 11. LTA-stationen tas i drift.

Information till fastighetsägare som behover installera-LTA-station (pdf)

Placering-vattenmatare (pdf)

Monteringsanvisning-LPS2000E (pdf)