Nyanslutning LTA

För dig som fastighetsägare som berörs av nyanslutning till kommunalt dricksvatten. Du ser nedan steg för steg hur arbetet går till. Samtliga fastighetsägare har fått informationsmaterial per post, samma material finns också att läsa i länkarna längst ner på sidan.

Före anläggning av LTA-station
1. VA-huvudmannen, Nybro Energi, skickar en förbindelsepunktskarta med förslag av placering till LTA-station till fastighetsägaren, bifogat till detta dokument.
2. Fastighetsägaren kontrollerar kartan, och vid eventuella synpunkter och önskemål om annan placering skall detta snarast meddelas Nybro Energi.
3. Nybro Energi godkänner LTA-stationens placering, alternativt beslutar om annan placering i samråd med fastighetsägaren.

Anläggning av LTA-station
4. Nybro Energi tillhandahåller LTA-stationen på överenskommen plats tillsammans med monteringsanvisning som behöver följas vid installation.
5. Fastighetsägaren anlitar el- och markentreprenör för anläggning av LTA-station samt el- och VA- ledningar.
6. Fastighetsägaren anlitar VA-installatör för inkoppling av avloppsledning vid förbindelsepunkt, pumpstation och till bostad/byggnad.
7. Fastighetsägaren anlitar el-entreprenör för inkoppling av el mellan proppskåp, LTA-station och driftlarm.
8. Fastighetsägaren kontaktar Nybro Energi minst 5 arbetsdagar före önskat datum för driftsättning av LTA-stationen. Innan LTA-stationen tas i drift ska anläggningen vara färdigställd. Dessutom ska bifogad checklista och anläggningsintyg vara ifyllda och undertecknade.

Driftsättning av LTA-station
9. Nybro Energi kontrollerar checklistan som fastighetsägaren fyllt i samt anläggningsintyg. När anläggningen är hanterad på ett korrekt sätt monterar och installerar Nybro Energi pumpen.
10. Nybro Energi gör en protokollförd slutkontroll av LTA-stationen.
11. LTA-stationen tas i drift.

Information-till-fastighetsagare-som-behover-installera-LTA-station

Placering vattenmätare

Monteringsanvisning LPS2000E

Felanmälan

Jag vill veta mer - V/A

Jag vill veta mer om vatten och avlopp!

Kommunalt vatten Kommunalt avlopp Vattenskyddsområden V/A-avgifter » Nyanslutning LTA