Kommunalt vatten

De flesta som bor i någon av kommunens större tätorter har kommunal vattenförsörjning. Nybro Energi sköter och ansvarar för den kommunala vattenförsörjningen i Nybro kommun. Vi driver sex vattenverk runt om i kommunen.

Vattenverk

Vårt största vattenverk finns i Gårdsryd vilket förser hela Nybro stad med vatten. Våra övriga fem vattenverk finns i Alsjöholm, Bäckebo, Knivingaryd, Orrefors och Örsjö. Våra rättigheter och skyldigheter avseende vattenförsörjningen regleras i Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp; ABVA Nybro. För dig som fastighetsägare finns ett anpassat informationsmaterial; ABVA till fastighetsägare.

 

Hårt eller mjukt vatten?

Den så kallade hårdheten hos vattnet har betydelse för dosering av tvättmedel i tvättmaskinen och diskmaskinssalt i diskmaskinen. Om vattnet är hårt eller mjukt beror på hur mycket kalcium- och magnesiumjoner det innehåller. Hårdheten mäts i en enhet som kallas ”tyska hårdhetsgrader” och förkortas °dH.

Det dricksvatten som kommer från våra sex kommunala vattenverk har följande hårdhet:

Gårdsryd vattenverk (Nybro och Kristvallabrunn):               mjukt (omkring 4 °dH).

Alsjöholm vattenverk:                                                          medelhårt (6-9 °dH).

Bäckebo vattenverk (Bäckebo och Balebo):                         mjukt (omkring 4 °dH).

Knivingaryd vattenverk (Alsterbro, Kråksmåla mm):            mjukt (omkring 4 °dH).

Orrefors vattenverk (Orrefors, Målerås, Flerohopp mm):     mjukt (2-4 °dH).

Örsjö vattenverk:                                                                  mjukt (3-4 °dH).

Om du vill veta mer om vad det kommunala dricksvattnet innehåller så kan du kontakta oss på Nybro Energi.

Såhär kan du spara vatten!

Några fakta om missfärgat vatten

Tänk dig en dag utan vatten

Enskild dricksvattenbrunn

Tips, information och kontaktperson för dig med enskild dricksvattenbrunn hittar du på Nybro kommuns hemsida.

http://nybro.se/miljo-boende/bo-bygga/vatten-avlopp/enskild-dricksvattenbrunn/

Jag vill veta mer - V/A

Jag vill veta mer om vatten och avlopp!

» Kommunalt vatten Kommunalt avlopp Vattenskyddsområden V/A-avgifter Nyanslutning LTA