Vårt vatten kommer direkt från Nybroåsen

Nybro kommun hämtar dricksvattnet ur Nybroåsen som tillhandahåller grundvatten av god kvalitet.

De flesta som bor i någon av kommunens större tätorter har kommunal vatten- och avloppsförsörjning. Nybro Energi sköter och ansvarar för vatten- och avloppsförsörjningen i Nybro kommun.

De vattentjänster som vi erbjuder är följande:

  • Vatten (dricksvatten)
  • Spillvatten (hushållsavlopp)
  • Dagvatten (tak- och dräneringsvatten). Vissa områden i Nybro kommun saknar tjänsten dagvatten.
Läs av din vattenmätare

Läs av din vattenmätare

Nu är det dags att läsa av din vattenmätare. Vi tar gärna emot din mätarställning via "mina sidor".

Arbeta hos oss

Arbeta hos oss

Dags för nya utmaningar? Kom och arbeta med oss!