Vatten & Avlopp

Vatten är en förutsättning för allt liv och det är vårt viktigaste livsmedel. Har du tänkt på varifrån ditt dricksvatten kommer eller vart det tar vägen när du använt det?

Nybro Energi ansvarar för den kommunala vatten- och avloppsverksamheten. Vårt mål är att leverera vatten av god kvalitet med hög driftsäkerhet samt att ta hand om och rena avloppsvattnet på ett säkert sätt.

Hjälp oss ta hand om vårt vatten

Utan rent vatten klarar vi oss inte därför är det viktigt att vi tar hand om vårt vatten på ett bra sätt. De viktigaste är att inte slösa på vattnet i sin vardag samt att låta bli att smutsa ner vattnet i naturen. Hushållen står för en stor del av samhällets utsläpp av miljögifter. Du kan göra stor skillnad. Genom att välja bort varor som innehåller miljögifter får du inte bara en renare miljö hemma, du hjälper också till att hålla våra sjöar och hav rena.

Så här kan du spara vatten

Så här bidrar du till ett renare vatten

Vattenbrist pga brist på processkemikalier?

Vi ser inte att det finns några begränsningar i kemikalieleveranserna. Produktionen av dricksvatten fortgår som vanligt. Vi uppmanar alla att tvätta händerna ofta!

För mer information hänvisar vi till Svenskt Vatten

https://www.svensktvatten.se/om-oss/nyheter-lista/dricksvattenforsorjningen-ar-trygg/

Jag vill veta mer - V/A

Jag vill veta mer om vatten och avlopp!

Kommunalt vatten Kommunalt avlopp Vattenskyddsområden V/A-avgifter Nyanslutning LTA