Styrelse

Styrelsen är politiskt tillsatt genom Nybro kommun.

Ordinarie ledamöter

Urban Eliasson (C) ordförande

Anders Lundell (S) vice ordförande

Ann Hammenholt (S)

Kaj Göransson (S)

John Jensen (C)

Jan-Olof Harmander (M)

Anders Holmkvarn (SD)

Ersättare

John Averhäll (C)

Martin Odén (S)

Anders Karlsson (L)

Rune Persson (S)

Liebert Gustafsson (KD)