Sponsring och marknadsföring

För att stärka den lokala närvaron i samhället arbetar Nybro Energi med sponsring och extern marknadsföring.

Sponsring och extern marknadsföring är ett sätt för oss att stärka relationen mellan Nybro Energi och människorna i kommunen och dess föreningsliv. Med vår sponsring vill vi, förutom att bidra med ekonomiskt stöd, även vara personligt engagerade och delta för att genomföra aktiviteter tillsammans med de föreningar som vi sponsrar.

Vi strävar efter samarbeten som kommer så många som möjligt till godo med hänsyn till jämn fördelning som stödjer barn och unga i fritidsaktiviteter. Hänsyn ska tas till intressen för flickor, pojkar och unga med olika funktionsförutsättningar. I viss mån stödjer vi elitidrott.

Vi sponsrar inte:

  • Politiska eller religiösa organisationer, inte heller aktiviteter som kan uppfattas som oetiska eller skada vår miljö
  • Föreningar, grupper eller företag vars värden förknippas med diskriminering