Skadat elnät efter storm

Nattens oväder orsakade stora skador på det luftburna elnätet genom nedblåsta träd i Nybro kommun. Under natten och morgonen har personal arbetat intensivt med att röja och frilägga elledningar samt laga de skador som uppstått.

För att hantera det akuta läget placerades tre reservaggregat i kommunens norra delar för att strömförsörja drabbade områden.

Vid tiotiden på förmiddagen har de flesta drabbade kunder fått elen tillbaka. Dock är fyra kunder fortfarande utan el i området kring Hälleskalla-Binnaretorp. Dessa beräknas få elen tillbaka under dagen.

– Vi var på plats och påbörjade reparationsarbetet så snart stormen bedarrat säger Kent Hagman, elnätschef hos Nybro Energi. Skadorna var ganska omfattande så vi fick ringa in extra personal för att kunna hantera arbetet på det sätt som behövdes säger Kent Hagman.

Nybro Energi arbetar systematiskt med att gräva ner elkablar på landsbygden för att framtidssäkra elförsörjningen. I tätorterna är de flesta av kablarna nedgrävda.

En bild tagen av en elmontör på väg till att laga elnätet:

Jag vill veta mer - Om oss

Jag har en fråga/synpunkt till Kundtjänst

Kontaktpersoner Press Arbeta hos oss Årsredovisningar Dataskyddsförordningen GDPR » Skadat elnät efter storm