Stadsnäten i Kalmar län

Med ökad samverkan och regeländringar kan vi ansluta fler med bredband och minska den digitala klyftan.

Behovet av bredband har tydliggjorts under de senaste veckorna. Men när Post- och telestyrelsen presenterar ny statistik över bredbandsutbyggnaden i Sveriges län hamnar Kalmar långt ner på listan. Statistiken visar att 29 procent av hushållen i länet fortfarande saknar fiberbredband. På landsbygden är motsvarande siffra 63 procent. Nu efterfrågar stadsnäten i länet ökad regional samverkan för att förmå den nationella politiken att sätta bredbandsfrågan högre upp på agendan.

–          Den situation som samhället nu befinner sig i, i och med pågående Coronapandemi, har tydliggjort behovet av bredband. Vi har på kort tid blivit varse att bredband är en absolut nödvändighet för att arbeta och studera på distans, säger Håkan Dahlgren, vd på Nybro Energi och talesperson för SydOstNet, som organiserar stadsnäten i Kalmar län.

För att nå de nationella bredbandmålen, som säger att Sverige ska vara helt uppkopplat senast 2025, efterlyser stadsnäten i Kalmar län ökad regional samverkan.

–          Bredbandsfrågan är högt prioriterad både bland våra ägarkommuner men också hos Region Kalmar. Nu måste vi gemensamt säkerställa att den får samma prioritet på det nationella planet. Utan nationella stödprogram och regelförenklingar riskerar Kalmar län att missa det nationella bredbandsmålet, säger Håkan Dahlgren.

 

Om SydOstNet
SydOstNet består av sex stadsnät i Kalmar län. Syftet med SydOstNet är att skapa ett regionnätssamarbete i länet och på så sätt tillgängliggöra stadsnätens fiberinfrastruktur till fler.

Deltagande stadsnät är: Emmaboda Energi & Miljö, Högsbynät, Kalmar Energi, Nybro Energi, Vimmerby Fibernät, Västervik Miljö & Energi.

Kontaktpersoner
Håkan Dahlgren, Nybro Energi, Hakan.Dahlgren@nybroenergi.se, 0481-451 67
Anna Karlsson, Kalmar Energi, Anna.Karlsson@kalmarenergi.se, 0480-45 10 43
Mee Särneroth, Västervik Miljö & Energi,  mee.sarneroth@vastervik.se, 0490-25 71 51
Stefan Lundgren, Emmaboda Energi och Miljö, Stefan.Lundgren@emmaboda.se, 0471-24 97 51
Torbjörn Swahn, Vimmerby Fibernät, torbjorn.swahn@vimmerby.se, 0492-76 95 54
Markus Jakobsson, Högsbynät, markus@hogsby.net, 070-549 25 49

 

Jag vill veta mer - Om oss

Jag har en fråga/synpunkt till Kundtjänst