Regionalt fibersamarbete i östra Småland

Med ett lokalt och flexibelt alternativ till de nationella aktörerna minskar vi avstånden och snabbar upp kommunikationen åt våra kunder. Detta sker genom en helt ny sammankoppling av Nybro- och Kalmar Energis respektive fibernät.

Det finns ett stort intresse från näringslivet både lokalt och nationellt för den förbindelse som öppnas mellan Nybro och Kalmar. Både Nybro Energi och Kalmar Energi arbetar med öppna lösningar för att ge sina kunder en valfrihet och genom samarbetspartners ett ökat utbud av tjänster. Med öppna förutsättningar skapas möjlighet för lokala aktörer att växa, samtidigt som intresset för nationella tjänsteleverantörer att etablera sig i regionen ökar.

–          Med denna förbindelse står vi väl rustade för framtida samarbeten både lokalt och nationellt säger Anna Karlsson, VD vid Kalmar Energi.

Möjligheten till sammankoppling har utvecklats ur Nybro Energis offensiva utbyggnad på landsbygden samt Kalmar Energis utveckling av sin stadsnätsverksamhet. Närheten mellan Nybro Energis landsbygdsnät och Kalmar Energis etablering av kraftvärmeanläggningen i Moskogen var en nyckel för sammankopplingen. En annan nyckel var ett gott etablerat samarbete på andra områden mellan energibolagen.

–          Satsningen kommer att ge kommunerna, offentlig sektor, företag och privatpersoner bättre förutsättningar för en digital utveckling i en fiberinfrastruktur utan begränsningar och inlåsningar säger Håkan Dahlgren, VD vid Nybro Energi.

Kraven på robusthet och säkerhet skärps med de nya tjänster som är under utveckling vilka även innefattar vård och omsorgstjänster. Antal fiber och kapaciteten i förbindelsen dimensioneras för att klara en växande efterfrågan framöver.

För framtiden är ambitionen med samarbetet att fler kommuner med öppna stadsnät ska kunna bjudas in. Kopplingar till övriga regioner i södra Sverige finns etablerade och kommer att utvecklas under 2019. Genom sammankoppling via Emmaboda, Uppvidinge och Lessebo är Nybro Energi sammankopplat till stadsnätet i Växjö. Detta skapar möjligheter att bli en del av samarbetet i Sydlänk (www.sydlank.se) och nå vidare ut på nationell nivå.

Intresserade kunder kan vända sig direkt till någon av oss för att få sina kommunikationsbehov tillgodosedda, vår styrka är öppenhet i systemet och bra koll på lokala förutsättningarna. Vi känner våra kunder väl och de kan enkelt nå oss för snabba besked om leveranstider och dessutom prata direkt med projektör om särskilda önskemål finns.

Kontakt:            Anna Karlsson, VD, Kalmar Energi 0480-45 10 43
Håkan Dahlgren, VD, Nybro Energi 0481-45 167

Jag vill veta mer - Om oss

Jag har en fråga/synpunkt till Kundtjänst