Driftsäkert elnät hos Nybro Energi

Nu har Nybro Energi framtidssäkrat ytterligare delar av elnätet i Nybro kommun. För att göra elnätet oberoende av väder och vind gräver man ner elkablar så långt det är möjligt. Just nu har sträckan mellan Luvehult och Eskilshult grävts ned. Sträckan omfattar 4,4 km luftburen högspänningsledning och 1,6 km lågspänning som man ersatt med jordkabel. Samtidigt ersätter man tre äldre transformatorstationer med nya vilket också förstärker trygg och säker hantering. Kostnaden för projektet uppgår till 3,9 mkr. Samtidigt lägger man ner fiberkanalisation för framtida behov.

–          Vi satsar på att elnätet ska vara så driftsäkert som möjligt säger Håkan Dahlgren, VD hos Nybro Energi. – Varken vi eller kunderna vill ha elavbrott och då är nedgrävda ledningar ett säkrare alternativ för framtiden och det är numera självklart att erbjuda fiberuppkoppling genom samförläggning när vi ändå gräver säger Håkan Dahlgren.

Det finns cirka 8 500 kunder i Nybro Energis elnät, dessa finns i och runt Nybro tätort samt i Alsterbro med omnejd. Inom elnätet distribueras cirka 176 GWh el varje år. Elnätet har en leveranssäkerhet till kund om 99.99 % per år.

Nätfakta
Nedgrävd kabel: 597 km
Isolerad luftledning: 155 km
Oisolerad luftledning: 51 km
Summa ledningar: 803 km

Jag vill veta mer - Om oss

Jag har en fråga/synpunkt till Kundtjänst