Din åsikt är viktig för oss!

Nybro Energi vill ge alla våra kunder bästa service och miljönytta för pengarna. Vi bjuder därför in dig att tycka till om oss.

Delta i årets kundundersökning

Nybro Energi vill ge alla våra kunder bästa service och miljönytta för pengarna. Vi bjuder därför in dig att tycka till om oss. Fokus är framför allt på vad vi kan förbättra framöver för att kunna bidra till en hållbar framtid för våra kunder, samhället i stort och för bolaget.

Enkäten tar mellan 7-10 minuter att besvara. Vi lovar att lyssna på dina synpunkter, och bland alla som besvarar enkäten lottar vi ut vardera två Trisslotter till tio kunder.