Nybro Energis årsbokslut 2018

Nybro Energi kan summera ett rekordstarkt 2018. Bolagens sammanlagda resultat ger större överskott än man räknat med jämfört med budget. Resultatet efter finansiella poster ökade till 36 miljoner kronor 2018 från 7 miljoner kronor 2017.

– Detta är endast möjligt tack vare vår fantastiska personal! Alla affärsområden överträffar budget medan kraftvärmeverket står för den största ökningen säger Håkan Dahlgren, VD vid Nybro Energi.

Nybro Energi levererar infrastruktur- och energilösningar till stora delar av kommunen inom elhandel, fibernät, fjärrvärme, vatten & avlopp samt elnät. Bolagen omsätter tillsammans årligen ungefär 270 miljoner kronor och har ca 60 anställda.

– Ett starkt resultat är viktigt för oss då vi står inför stora underhållsinvesteringar. Vi behöver hålla god och säker kvalitet på våra ledningsnät för att kunna fortsätta erbjuda prisvärda lösningar till våra kunder säger Urban Eliasson, styrelseordförande vid Nybro Energi.

Som prioriterade investeringsprojekt inför kommande år nämns utbyggnation och underhåll av vatten & avlopp, driftsäkert elnät samt utbyggnad av fiber på landsbygden.

Kontakta Håkan Dahlgren för ytterligare information: 0481-45 167, hakan.dahlgren@nybroenergi.se 

Press Avtalsvillkor - Fjärrvärme Beredskapsläge Corona Driftstatus via SMS-tjänst Elcertifikat Elprisets delar Anvisat avtal Justering i elnätstaxan 2018 » Nybro Energis årsbokslut 2018