Beredskapsläge Corona

Nybro Energi har beslutat att anta beredskapsläge för att minimera risken för smittspridning i verksamheten med anledning av Coronaviruset. Vi behöver säkra rutinerna för att trygga försörjningen av el, vatten, värme och fiber till Nybro. Med anledning av detta har vi omfördelat personal och ändrat vissa rutiner för att undvika att alla blir sjuka samtidigt i händelse av smittspridning. Vid förra ledningsmötet tog vi följande beslut om interna justeringar:

Riktlinjer för att hantera minskad smittspridning med anledning av Coronaviruset.

 

·         Förstärkta hygienrutiner hos Värmecentralen för att undvika spridning mellan skiftlagen.

·         Elnäts driftpersonal byter om till arbetskläder hemma, ok att ta företagsbil hem, för att undvika att alla samlas.

·         VA delar upp sig i tre grupper och utgår från Gårdsryd, Överstatorp respektive Verktygsgatan, komplett kompetens i arbetsgrupperna.

·         Om verksamheten tillåter är det okej att arbeta hemifrån, man stämmer av med sin chef.

·         Vi låser entrédörren på Verktygsgatan och hänvisar kundtjänstärenden till telefon och webb, eventuellt bokade besök tas emot vid dörren av den som bokat mötet.

·         Vi prioriterar telefonmöten framför fysiska möten.

·         Restriktivt kring tjänsteresor.

·         Vi undviker uppsökande verksamhet.

·         Matserivce till driftpersonal i krisläge, löses per affärsområde.

 

Vi följer i övrigt kommunens rekommendationer om mer regelbunden städning av bl.a toaletter.  Riktlinjerna gäller tills vidare. Ledningsgruppen har löpande bevakning kring frågan med extrainsatta möten kommande vecka.

Frågor kring detta besvaras av Håkan Dahlgren 0481-451 67.

Press Avtalsvillkor - Fjärrvärme » Beredskapsläge Corona Driftstatus via SMS-tjänst Elcertifikat Elprisets delar Anvisat avtal Justering i elnätstaxan 2018 Nybro Energis årsbokslut 2018