Taxor 2017

Taxorna för 2017 är klara. Både Fjärrvärmetaxan och V/A-taxan lämnas oförändrade. För fjärrvärmens del är det fjärde året i rad som vi inte gör någon höjning.

Elnätstaxan höjs med i genomsnitt 5,2%. Anledningen till höjningen är att Eon höjer avgiften på det överliggande nätet med 11% samt stora investeringar för ett säkrare elnät.

Exempel på prisförändringen (inkl. moms).

  • För en lägenhet med en årsförbrukning på 2000 kWh ökar kostnaden med 7,40 kr per månad.
  • För en villa med 16 A huvudsäkring utan elvärme med en årsförbrukning på 5000kWh ökar kostnaden med 16 kr per månad.
  • För en villa med 20 A huvudsäkring med elvärme och en årsförbrukning på 20 000 kWh ökar kostnaden med 29 kr per månad.