Prisförändringar till kund, gäller från 1 januari 2019

Nybro Energi tillhandahåller energi- och infrastrukturtjänster till människor och företag. Vår ambition är att skapa förutsättningar för att bo och verka i Nybro kommun. Ett strategiskt beslut är att våra tjänster ska ha konkurrenskraftiga priser som kommer våra kunder tillgodo. Våra priser ligger under riksgenomsnitt för samtliga taxor. Även med kommande prisjusteringar fortsätter vi att värna kundperspektivet i vår prissättning.

Fiberanslutning: oförändrat
Vatten och avlopp: oförändrat
Elhandel: oförändrat
Elnät: höjning med genomsnitt med 4,9%. Höjningen beror främst på kraftigt höjda avgifter på vårt överliggande nät.

Exempel på prisförändringen (inkl. moms)
– För en lägenhet med en årsförbrukning på 2 000 kWh ökar kostnaden med 7,60 kr per månad.
– För en villa med 16 A huvudsäkring utan elvärme med en årsförbrukning på 5 000 kWh ökar kostnaden med 16 kr per månad.
–  För en villa med 20 A huvudsäkring med elvärme och en årsförbrukning på 20 000 kWh ökar kostnaden med 35 kr per månad.

Fjärrvärme: höjning med 1%, gäller från 1 mars.
Exempel på prisförändringen (ink moms)
– för en villa med årsförbrukning om 20 000 kWh ökar kostnaden med 15 kr per månad.
– för en lägenhet med en årsförbrukning om 5 000 kWh ökar kostnaden med ca 10 kr.